|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Mỹ hạ số liệu GDP quý I, nền kinh tế thực chất tăng trưởng 1,3%

21:28 | 30/05/2024
Chia sẻ
Cả tăng trưởng kinh tế lẫn chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân của Mỹ đều được điều chỉnh giảm so với kết quả đã công bố trước đó.

Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) vừa điều chỉnh tốc độ tăng trưởng GDP thực tế của quý I/2024. Theo đó, nền kinh tế lớn nhất thế giới chỉ tăng trưởng 1,3% trong quý đầu năm 2024, tốc độ đã chuẩn hóa theo năm, thấp hơn so với kết quả sơ bộ công bố trước đó là 1,6%. Vào quý IV/2023, nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 3,4%. 

So với lần công bố trước, BEA đã điều chỉnh giảm yếu tố tăng trưởng của chi tiêu tiêu dùng, đầu tư hàng tồn kho của khu vực tư nhân, chi tiêu của chính quyền liên bang. Tuy nhiên, cơ quan này cũng điều chỉnh tăng yếu tố chi tiêu của chính quyền địa phương, đầu tư cố định của dân cư và người nước ngoài cũng như xuất khẩu. 

Nếu so với quý IV/2023, GDP chậm lại chủ yếu phản ánh sự giảm tốc trong chi tiêu tiêu dùng, xuất khẩu, chi tiêu của chính quyền các bang và chính quyền liên bang. Những biến động này được bù đắp phần nào bởi sự gia tăng trong đầu tư cố định của dân cư. Nhập khẩu đã tăng tốc so với quý cuối năm 2023. 

Tăng trưởng GDP quý I được điều chỉnh giảm từ 1,6% xuống 1,3%.

GDP danh nghĩa tăng 4,3% trong quý I, tương đương 299 tỷ USD, lên 28.260 tỷ USD. Kết quả này giảm nhẹ so với ước tính ban đầu.

Trong khi đó, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCEPI) của quý I tăng 3,3%, giảm 0,1 điểm % so với ước tính đầu tiên. Loại trừ giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, PCEPI lõi tăng 3,6%, thấp hơn 0,1 điểm % so với ước tính ban đầu. 

Thu nhập cá nhân danh nghĩa tăng 404,4 tỷ USD trong quý I, thấp hơn kết quả sơ bộ. Sự gia tăng của thu nhập trong quý đầu tiên phản ánh lương và phúc lợi xã hội đi lên. Thu nhập khả dụng danh nghĩa tăng 266,7 tỷ USD, hay 5,3% trong quý đầu năm, cao hơn ước tính trước đó. Thu nhập khả dụng thực tế tăng 1,9%, cao hơn 0,8 điểm % so với ước tính ban đầu.

Tiết kiệm cá nhân đạt 796,6 tỷ USD trong quý đầu tiên, tăng 96,6 tỷ USD so với ước tính đầu tiên. Tỷ lệ tiết kiệm cá nhân, được tính theo tiết kiệm cá nhân chia cho thu nhập cá nhân khả dụng, ở mức 3,8% trong quý đầu tiên, tăng 0,2 điểm % so với báo cáo ban đầu.

Minh Quang