Hàng hóa

Mức tiêu thụ điện quý III ở miền Nam giảm 23% vì dịch COVID-19

15:15 | 09/10/2021

Chia sẻ

Mức tiêu thụ điện ở các tính phía Nam trong quý III đạt 268 triệu kWh/ngày, giảm 23% so với quý II và giảm 13,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) cho biết dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh/thành phố khiến tình hình tiêu thụ điện toàn quốc và miền Nam của quý III đều giảm mạnh so với quý II cũng như cùng kỳ năm 2020.

Sản lượng tiêu thụ điện

trung bình (triệu kWh/ngày)

Toàn quốc

Miền Nam

   Quý III năm 2020

721,7

310,8

   Quý II năm 2021

773,2

350,6

   Quý III năm 2021

691,8

268,6

Mức tiêu thụ điện của quý III trên toàn quốc đạt 691 triệu kWh/ngày, giảm 10,5% so với quý II và giảm 4% so với cùng kỳ năm 2020.

Đồng thời, mức tiêu thụ điện ở các tính phía Nam trong quý III đạt 268 triệu kWh/ngày, giảm 23% so với quý II và giảm 13,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Mức tiêu thụ điện quý III ở miền Nam giảm 23% vì dịch COVID-19  - Ảnh 2.

Nguồn: EVN

Với mức tiêu thụ điện vẫn giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều loại hình nguồn điện buộc phải giảm phát để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia.

Trên cơ sở các thông tin nguồn phát/phụ tải do Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) công bố, các chủ đầu tư nguồn điện trong hệ thống sẽ thấy được tổng thể tình hình tiêu thụ điện của cả nước, mức độ nhu cầu huy động nguồn điện tương ứng.

Việc điều độ và huy động nguồn điện ngoài yêu cầu bám sát nhu cầu tiêu thụ điện của toàn quốc và từng khu vực còn phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện.

Các yếu tố này bao gồm: khả năng vận hành của các đường dây truyền tải điện, đảm bảo mức dự phòng quay và dự phòng khởi động nhanh cần thiết, tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng mua bán điện, vấn đề chào giá trên thị trường điện.

Ngoài ra, quá trình huy động nguồn phát điện và vận hành hệ thống điện luôn phải hướng tới mục tiêu tối ưu hóa chi phí sản xuất điện.

Theo Bộ Công Thương, trong tháng 9, sản lượng điện sản xuất đạt 19,3 tỷ kWh, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, sản lượng toàn hệ thống đạt 192,5 tỷ kWh, tăng 4% so với cùng kỳ. Trong đó, nguồn điện do EVN sản xuất chiếm khoảng 50% sản lượng hệ thống, còn lại từ các nguồn điện khác từ PVN, TKV, năng lượng tái tạo...

Trong đó điện than đạt gần 92,7 tỷ kWh, chiếm 48%; thuỷ điện 55 tỷ kWh, chiếm 28,5%. Các nguồn điện khí, năng lượng tái tạo (gió, mặt trời, điện sinh khối) lần lượt chiếm gần 11% và 12% tổng sản lượng điện sản xuất của hệ thống.

Riêng điện nhập khẩu 9 tháng đạt hơn 1 tỷ kWh, tương đương 0,5% tổng sản lượng hệ thống.

Hoàng Anh