|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Một số địa chỉ cơ quan thương mại, kinh tế của Campuchia

11:42 | 02/11/2020
Chia sẻ
Các địa chỉ cơ quan thương mại, kinh tế của Campuchia nhằm giúp các doanh nghiệp có nhu cầu giao thương với thị trường Campuchia tra cứu, nắm bắt thông tin.

HỘI ĐỒNG PHÁT TRIỂN CAMPUCHIA (CDC) - The Council for Development of Cambodia (CDC)

Ủy ban đầu tư nước ngoài (CIB)

Địa chỉ: đường Sisowath Quay, Wat Phnom, thủ đô Phnom Penh - Campuchia

Điện thoại: 023 981 154 / 981 156 / 981 183

Fax: 023 428 426 / 428 953 / 428 954

Email: cdc.cib@bigpond.com.kh

Website: www.cambodiainvestment.gov.kh

Ủy bản quản lý đầu tư khu kinh tế đặc biệt (CSEZB )

Địa chỉ: Phòng 7 - 8 C, đường Sisowath Quay, Wat Phnom, thủ đô Phnôm Pênh - Campuchia

Điện thoại: 023 992 355

Fax: 023 992 355

Email: cdc.csezb@camintel.com

BỘ THƯƠNG MẠI CAMPUCHIA - Ministry of Commerce

Địa chỉ: No 19-61, Confederation de la Russie Blvd (110) Phnôm Pênh, Campuchia 

Điện thoại: +855 23 866 188

Email: cabinet.info@moc.gov.kh

wtooffice@camnet.com.kh (ASEAN and International Org. Dept)

itd@gocambodia.com (Internal Trade Dept)

Camcontrol@gocambodia.com (Camcontrol Dept)

info@epd.gov.kh (Trade Promtion Dept)

Wesite: http://www.moc.gov.kh/

Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế - Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation 

Địa chỉ: No 3, Samdech HUN Sen Street, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkamon,

Phnom Penh, Kingdom of Cambodia

Tel: (+855) 23 214 441

Fax: (+855) 23 216 141

Email: mfaic@mfaic.gov.kh

Website: https://www.mfaic.gov.kh/

Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia - Ministry of Economy and Finance

Địa chỉ: St.92, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia

Tel: 855-23-890 666

Email: admin@mef.gov.kh

Website: https://www.mef.gov.kh/

Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Campuchia - Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

Địa chỉ: 255, 200 Preah Norodom Blvd (41), Phnom Penh 370, Cambodia

Điện thoại: (855) 23 726128/23 726 129/97 76 66 989

Fax: (855) 23 217 320

Website: http://www.maff.gov.kh

Email: info@maff.gov.kh

BỘ CÔNG NGHIỆP MỎ VÀ NĂNG LƯỢNG CAMPUCHIA - Ministry of Industry Mine and Enrgy

Địa chỉ: No. 79, 89 Pasteur Street (51), a new shopping district 3, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia

Điện thoại: (855) 23 219 574

Fax: 023 428 263

Email: info@mme.gov.kh

Website: http://www.mme.gov.kh/

Tổng Cục Thuế Campuchia - General Department of Taxation

Địa chỉ: Corner Russian Federation & Mao Tsetong Blvd. Sangkat Toek La ak I, Khan Tuol Kork, Phnom Penh

Điện thoại: 023 266 668 / 023 886 708

Email: gdt@tax.gov.kh

Website: https://www.tax.gov.kh/

BỘ DU LỊCH CAMPUCHIA - Ministry of Tourism, Cambodia

Địa chỉ: Số 03, đường Monivong Blvd., thủ đô Phnôm Pênh, Cambodia

Điện thoại: 023 212 837

Fax: 023 212 837

Email: infor@mot.gov.kh

Website: https://www.tourismcambodia.org/

BỘ NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ thủY SẢN CAMPUCHIA - Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Cambodia

Địa chỉ: Số 200, đường Norodom Blvd, thủ đô Phnôm Pênh, Cambodia

Điện thoại: 023 211 351 / 211 352

Fax: 023 217 320

Email: icomaff@camnet.com.kh

Website: www.maff.gov.kh

BỘ NGOAI GIAO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ CAMPUCHIA - Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation

Địa chỉ: Số 3, đường Samdech Hun Sen, Sk.Tonlebasac, thủ đô Phnôm Pênh, Campuchia

Điện thoại: 023214 441/ 216 122

Fax: 023 216 144/216 141

Email: mfaicinfo@mfaic.gov.kh

Website: www.mfaic.gov.kh

TỔNG CỤC HẢI QUAN VÀ THUẾ CAMPUCHIA - Customs and Excise Department, Cambodia

Địa chỉ: Số 6-8, đường Norodom Blvd, thủ đô Phnôm Pênh, Campuchia

Điện thoai và Fax: (855) 23 214 065

E-mail : customs@camnet.com.kh

Website: www.customs.gov.kh

Hội đồng Phát triển Campuchia - Council for the Development of Cambodia (CDC)

Địa chỉ: Government Palace, Sisowath Quay, Wat Phnom, Phnom Penh, Cambodia

Tel: +855 23 427 597 / +855 23 428 954

 Email: info@cambodiainvestment.gov.kh

Website: http://www.cambodiainvestment.gov.kh/

PHÒNG THƯƠNG MẠI CAMPUCHIA - Cambodia Chamber of Commerce

Địa chỉ: Số 7 D, đường Russian Blvd., thủ đô Phnôm Pênh, Campuchia

Điện thoại: 023 212 265

Fax: 023 212 270

Email: ppcc@camnet.com.kh / ppcc@everyday.com.kh / ppcc.info@everyday.com.kh

Webiste: https://www.ccc.org.kh/

HIỆP HỘI MAY MẶC CAMPUCHIA - The Garment Manufacturers Association In Cambodia

Địa chỉ: Số 175, đường Jawaharlal Nehru, Phnôm Pênh, Campuchia

Điện thoại: 023 301 181 / 023 331 183

Fax: 023 36 93 98

Email: gmac@online.com.kh / info@gmac-cambodia.org

Website: www.gmac-cambodia.org

Bộ Công nghiệp và Thủ công nghiệp Campuchia - Ministry of industry and handicraft


Website: http://www.mih.gov.kh/

Ánh Dương

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 21/3: Xuất hiện nhịp hồi khi VN-Index kiểm định lại mức 1.020 điểm
Nhận định thị trường chứng khoán  ngày 21/3: Theo dự báo của công ty chứng khoán, các chỉ báo xung lượng giảm về gần vùng quá bán ngắn hạn cho nên đồ thị giá có thể sẽ xuất hiện các nhịp hồi kỹ thuật trong ngắn hạn.