|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

May Sông Hồng (MSH) lãi quí III chỉ bằng 1/3 cùng kì năm trước

15:26 | 02/11/2020
Chia sẻ
May Sông Hồng đã thực hiện được 92,8% kế hoạch doanh thu và hơn 80,5% lợi nhuận trước thuế sau 3 quí đầu năm.

Công ty cổ phần May Sông Hồng (Mã: MSH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí III với doanh thu thuần đạt 1.068,2 tỉ đồng, giảm 12,7% so với cùng năm trước. 

Giá vốn giảm 13% nhưng vẫn chiếm hơn 78,5% tổng doanh thu. Theo đó, lãi gộp quí III MSH đạt 839 tỉ đồng, giảm 12,6% so với quí III/2019. 

Trong cơ cấu chi phí, chi phí quản lí doanh nghiệp chiếm tỉ trọng lớn nhất và tăng gấp 3 lần lên hơn 152,4 tỉ đồng do tăng chi phí khác nhưng không được doanh nghiệp thuyết minh.

Do vậy, lãi sau thuế May Sông Hồng chỉ còn hơn 42,5 tỉ đồng, bằng 1/3 so với quí III/2019. 

Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu đạt gần 2.970 tỉ đồng, giảm 14%, lợi nhuận trước thuế hơn 201,3 tỉ đồng, giảm hơn 54% và lợi nhuận sau thuế đạt 165,3 tỉ đồng, chưa bằng một nửa so với 9 tháng đầu năm ngoái.

May Sông Hồng (MSH) lãi quí III kém hơn 3 lần cùng kì - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quí III/2020 của May Sông Hồng. Nguồn: BCTC quí III hợp nhất của MSH

Tại ĐHĐCĐ 2020 tháng 6 vừa qua, MSH đã thông qua kế hoạch doanh thu thuần 3.200 tỉ đồng, giảm 27% so với mức thực hiện năm 2019. Lợi nhuận trước thuế là 250 tỉ đồng, giảm 54%

Như vậy, MSH đã thực hiện 92,8% kế hoạch doanh thu và hơn 80,5% lợi nhuận trước thuế sau 3 quí đầu năm.

Tính đến ngày 30/9, May Sông Hồng có hơn 608,3 tỉ đồng phải thu ngắn hạn, tăng hơn 45,3% so với đầu năm; trong đó hơn 687 tỉ phải thu khách hàng, tăng 77,6%. 

Khoản phải thu tăng mạnh chủ yếu đến từ New York & Co (gần 219 tỉ đồng) và Công ty TNHH Products Developement Partners - Walmart, INC (gần 145 tỉ đồng).

May Sông Hồng (MSH) lãi quí III chỉ bằng 1/3 cùng kì năm trước - Ảnh 2.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quí III của MSH

Tuy nhiên hàng tồn kho giảm từ 659 tỉ xuống 545 tỉ đồng. Tổng tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kì hạn hết quí III của doanh nghiệp là 468 tỉ đồng, giảm 144 tỉ đồng so với đầu năm.

Về phần nguồn vốn, tại ngày 30/9, tổng nợ phải trả của MSH là gần 1.275 tỉ đồng. Trong đó, tổng nợ đi vay của MSH hết quí III là gần 467 tỉ đồng, giảm 26 tỉ đồng so với đầu năm. 

P. Dương

Dự báo 3 kịch bản cho VN-Index, EVS nhận định đây là cơ hội hiếm có để NĐT dài hạn tăng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục

Dự báo 3 kịch bản cho VN-Index, EVS nhận định đây là cơ hội hiếm có để NĐT dài hạn tăng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục
Với cả 3 kịch bản dự báo, VN-Index đều có upside tăng trưởng từ nay cho tới cuối năm. Chứng khoán Everest cho rằng thời gian qua thị trường chung đã điều chỉnh quá đà và đây là cơ hội rất tốt để các nhà đầu tư dài hạn tăng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục tài sản đầu tư của mình.