|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Lợi nhuận ròng năm 2022 của Năm Bảy Bảy giảm 95%

20:05 | 17/01/2023
Chia sẻ
Doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh do không còn khoản thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, lợi nhuận ròng năm 2022 của Năm Bảy Bảy giảm mạnh xuống còn 16 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (Năm Bảy Bảy - Mã: NBB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu đạt 176 tỷ đồng, gấp gần 24 lần so với mức thấp của cùng kỳ năm trước và lợi nhuận ròng 14 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 20 tỷ đồng).

Trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận chi phí tài chính ở mức 67 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay là 47 tỷ đồng, lần lượt tăng 55% và 43% so với quý IV/2022.

Luỹ kế năm 2022, Năm Bảy Bảy ghi nhận doanh thu 466 tỷ đồng và lãi ròng 16 tỷ đồng, lần lượt giảm 17% và 95% so với năm trước. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) là 158 đồng.

Việc lợi nhuận năm 2022 của doanh nghiệp ghi nhận giảm mạnh so với cùng kỳ bởi doanh thu tài chính đã giảm từ 435 tỷ đồng ở năm trước, xuống còn 151 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính lại tăng 61% so với năm 2021 lên 266 tỷ đồng. 

Nguồn: N.Đ tổng hợp từ SSI.

Nguồn: N.Đ tổng hợp từ SSI. 

Tổng tài sản của Năm Bảy Bảy tại ngày 31/12/2022 gần 6.402 tỷ đồng, tăng 46% so với đầu năm. Chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn 1.408 tỷ đồng và các khoản phải thu dài hạn 1.587 tỷ đồng, lần lượt tăng 80% và 162% so với đầu năm.

Bên cạnh đó, hàng tồn kho của doanh nghiệp cũng ghi nhận mức tăng 45% so với đầu năm, lên 1.355 tỷ đồng. Phần lớn đến từ các dự án như KDC Sơn Tịnh - Quãng Ngãi (555 tỷ đồng) và Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp KDC Delagi (714 tỷ đồng).

Nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ ở mức 4.570 tỷ đồng, tăng 80% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay tài chính 3.130 tỷ đồng, với gần 972 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 1.831 tỷ đồng, gồm 207 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 618 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức 2,5 lần.

Năm 2022, doanh nghiệp ghi nhận dòng tiền từ  hoạt động kinh doanh âm gần 954 tỷ đồng, dòng tiền từ đầu tư âm 1.007 tỷ đồng. Nhờ khoản vay 2.145 tỷ đồng đã giúp dòng tiền từ hoạt động tài chính của Năm Bảy Bảy đạt 1.943 tỷ đồng.

Đăng Nguyên

Bộ trưởng Xây Dựng: Các địa phương đã báo cáo 100 dự án thuộc đối tượng áp dụng gói 120.000 tỷ
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết có 6 tỉnh đã công bố nhu cầu vay vốn trong gói tín dụng 120.000 tỷ đồng gồm Hải Phòng, Bắc Giang, Bình Định, Phú Thọ, Đà Nẵng, Trà Vinh với tổng nhu cầu là hơn 11.000 tỷ đồng.