|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Năm Bảy Bảy hủy ĐHĐCĐ thường niên 2022 do không đủ điều kiện tiến hành, Chủ tịch cho biết đa phần cổ đông lớn ở Hà Nội

14:33 | 25/04/2023
Chia sẻ
Sáng ngày 25/4, Năm Bảy Bảy đã hủy kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 do cổ đông tham dự không đáp ứng đủ tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo kế hoạch, 8h30 sáng nay (25/4), CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (Mã: NBB) sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 nhằm thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch hoạt động của công ty trong năm 2023.

Song, tính đến 9h25 sáng nay, tổng số cổ đông tham dự là 9 người, đại diện cho gần 46,2 triệu cổ phần, chiếm 46,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tỷ lệ tham dự này không đạt điều kiện để có thể tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

Do đó, ông Lưu Hải Ca, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Năm Bảy Bảy, thay mặt công ty tuyên bố hủy kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 1. Trong vòng 30 ngày tới, công ty sẽ tổ chức kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2.

Toàn cảnh cuộc họp. (Ảnh: Trương Nhi).

Ông Lưu Hải Ca chia sẻ thêm, “những cổ đông lớn nắm giữ trên 3% cổ phần ở Hà Nội, công ty đã gửi giấy mời và gửi mail xác nhận nhưng họ không phản hồi hoặc phản hồi cho có lệ. Vì vậy, phía công ty cũng không thể xác nhận được là họ có tới tham dự cuộc họp hay không. Đại hội lần này không thành gây mất thời gian của cổ đông, cũng như ảnh hưởng đến các hoạt động về các nội dung tờ trình, của Ban điều hành và HĐQT công ty”.

Năm nay, công ty dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu 800 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 20,5 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với thực hiện được trong năm trước. Công ty dự kiến sẽ không trả cổ tức cho cổ đông năm 2023.

Về tình hình các dự án, Năm Bảy Bảy cho biết, công ty sẽ đảm bảo tiến độ thi công đối với các dự án trọng điểm như dự án Khu dân cư Sơn Tịnh. Đồng thời, công ty dự kiến triển khai đầu tư xây dựng các dự án mới như NBB II, NBB Garden III và Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi.

Song song đó, công ty sẽ bổ sung phát triển ngành dịch vụ gồm chuỗi căn hộ dịch vụ tại TP HCM và khu nghỉ dưỡng tại các tỉnh ven biển miền Trung.

Công ty cũng sẽ thực hiện tái cấu trúc tài chính theo hướng giảm dần tỷ trọng nợ vay, và tìm kiếm nguồn vốn tín dụng mới với lãi suất thấp để sử dụng hiệu quả hơn.

Trương Nhi