|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Vì sao Năm Bảy Bảy đề xuất không chia cổ tức năm 2022 và 2023?

10:12 | 05/04/2023
Chia sẻ
Năm Bảy Bảy cho biết công ty cần ưu tiên dòng tiền để chi cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại các dự án, nên không thể thu xếp được nguồn tài tài chính để chi trả cổ tức.

CTCP Đầu tư  Năm Bảy Bảy (Mã: NBB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2022, đại hội dự kiến tổ chức ngày 25/4 tại TP HCM.

Hủy kế hoạch trả cổ tức năm 2022

Về cổ tức, Hội đồng quản trị (HĐQT) trình cổ đông việc hủy chi trả cổ tức 15% bằng tiền (1.500 đồng/cp) đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm ngoái.

Lý do là, từ đầu năm 2022 đến nay, các ngân hàng siết chặt tín dụng dẫn đến hoạt động kinh doanh bất động sản của Năm Bảy Bảy gặp nhiều khó khăn trong việc bán hàng và huy động vốn. Vì vậy, Năm Bảy Bảy cần ưu tiên dòng tiền để chi cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại các dự án, nên không thể thu xếp được nguồn tài tài chính để chi trả cổ tức.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 diễn ra ngày 2/11/2022, cổ đông Năm Bảy Bảy cũng đã thông qua việc hủy chi trả cổ tức 9% còn lại của năm 2020 và 15% cổ tức năm 2021.

Đối với năm 2023, HĐQT công ty cũng đề xuất không chia cổ tức.

Trong khi đó, vào tháng 3/2023, HĐQT Năm Bảy Bảy đã thông qua kế hoạch chào bán hơn 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%. Giá chào bán là 15.000 đồng/cp, cao hơn 11% so với thị gái cổ phiếu NBB chốt phiên 4/4 là 13.500 đồng/cp.

Nếu thành công, công ty dự kiến dùng 422 tỷ đồng đầu tư bổ sung nguồn vốn dự án Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi; và gần 329 tỷ đồng bổ sung vốn đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp Khu dân cư De Lagi – Bình Thuận.

 

  Mục dích huy động vốn của Năm Bảy Bảy. (Nguồn: Nghị quyết HĐQT của NBB). 

Kế hoạch lợi nhuận hơn 20 tỷ đồng

Năm 2023, Năm Bảy Bảy đặt kế hoạch tổng doanh thu 800 tỷ đồng, tăng gần 72% so với năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế dự kiến 20,5 tỷ đồng, gấp gần 2,9 lần so với mức nền thấp cùng kỳ.

 Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của công ty. 

Trong bối cảnh thị trường bất động sản sẽ khó phục hồi trong ngắn hạn, Năm Bảy Bảy sẽ đảm bảo tiến độ thi công đối với các dự án trọng điểm như khu dân cư Sơn Tịnh.

Đồng thời triển khai các dự án mới như NBB II, NBB Garden III và Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi. Song song đó, công ty sẽ bổ sung phát triển ngành dịch vụ gồm chuỗi căn hộ dịch vụ tại TP HCM và khu nghỉ dưỡng tại các tỉnh ven biển miền Trung.

Công ty cũng sẽ thực hiện tái cấu trúc tài chính theo hướng giảm dần tỷ trọng nợ vay, và tìm kiếm nguồn vốn tín dụng mới với lãi suất thấp để sử dụng hiệu quả hơn.

Theo báo cáo đã kiểm toán, tính tới ngày 31/12/2022, Năm Bảy Bảy chỉ còn 12 tỷ đồng tiền mặt, chiếm 0,19% tổng tài sản. Trong khi đó, tổng nợ vay lên tới 3.130 tỷ đồng, gấp 1,71 lần vốn chủ sở hữu. 

Minh Hằng