|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Nhà Đà Nẵng có năm đầu tiên báo lỗ kể từ khi lên sàn

11:44 | 17/01/2023
Chia sẻ
Năm 2022, Nhà Đà Nẵng ghi nhận khoản lỗ gần 137 tỷ đồng, trong khi năm 2021 lãi 252 tỷ đồng. Đây cũng là năm đầu tiên doanh nghiệp ghi nhận lỗ kể từ khi lên sàn vào năm 2011.

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đã Nẵng (Nhà Đà Nẵng - Mã: NDN) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022, với doanh thu đạt 955 triệu đồng và lỗ sau thuế 12,5 tỷ đồng.

Kết quả trên ghi nhận sự sụt giảm mạnh so với mức doanh thu hơn 72 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 21 tỷ đồng của quý IV/2021.

Trong quý IV, doanh thu từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp đạt hơn 9 tỷ đồng, giảm 74% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp cho biết, thị trường chứng khoán có nhiều biến động tiêu cực nên hoạt động đầu tư tài chính không đạt hiệu quả.

Chi phí tài chính của doanh nghiệp ở mức 18,5 tỷ đồng, giảm 41% so với quý IV/2021. Nhà Đà Nẵng không có chi phí lãi vay, cũng như chi phí bán hàng ở quý IV/2022. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp đã tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước, lên mức 2,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng ghi nhận thêm khoảng chi phí khác 1,5 tỷ đồng do bị phạt hành chính.

Lũy kế cả năm 2022, Nhà Đà Nẵng đem về hơn 3 tỷ đồng doanh thu, giảm hơn 99% so với năm 2021. Trong đó, 3,5 tỷ đồng doanh thu đến từ mảng dịch vụ, doanh thu từ chuyển nhượng dự án ghi nhân âm 126 tỷ đồng (năm 2021 đạt 508 tỷ đồng). Doanh nghiệp không có doanh thu từ mảng xây lắp.

Doanh thu đến từ hoạt động tài chính trong năm cũng giảm mạnh xuống hơn 54 tỷ đồng so với 206 tỷ đồng ở năm 2021. Trong khi đó, chi phí tài chính ghi nhận 180 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ. 

Doanh nghiệp báo lỗ sau thuế gần 137 tỷ đồng, trong khi năm 2021 lãi 252 tỷ đồng. Đây cũng là năm đầu tiên Nhà Đà Nẵng báo lỗ kể từ khi lên sàn vào năm 2011.

 (Nguồn: Đ.N tổng hợp từ SSI).

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Nhà Đà Nẵng ở mức 1.379 tỷ đồng, giảm 16% so với đầu năm. Tổng các khoản tiền và đầu tư ngắn hạn ở mức 769 tỷ đồng, giảm 326 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh nghiệp ghi nhận 259 tỷ đồng hàng tồn kho, giảm nhẹ so với đầu năm.

Về nguồn vốn vào cuối năm 2022, công ty có nợ phải trả ở mức 595 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm và không có các khoản nợ vay tài chính. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 0,76 lần.

Lưu chuyển tiền thuần của doanh nghiệp trong năm 2022 ghi nhận dương 29 tỷ đồng. Trong đó, 38 tỷ đồng đến từ hoạt động kinh doanh; 134 tỷ đồng từ hoạt động đầu tư và dòng tiền từ hoạt động tài chính ghi nhận âm 143 tỷ đồng.

Lê Đăng

Chờ bất động sản có thanh khoản trở lại
Thị trường bất động sản muốn có thanh khoản thì dòng tiền phải quay trở lại. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điều này vẫn chưa xảy ra ở thời điểm hiện tại.