|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Cienco4 (C4G) lãi quý IV/2022 gấp 6 lần cùng kỳ

09:14 | 15/01/2023
Chia sẻ
Lợi nhuận sau thuế của Cienco4 đạt 58 tỷ đồng quý IV/2022, gấp gần 6 lần so với cùng kỳ.

CTCP Tập đoàn Cienco4 (Mã: C4G) vừa công bố BCTC hợp nhất quý IV/2022 với doanh thu thuần đạt 929 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, các chi phí tài chính, quản lý doanh nghiệp được tiết giảm. Bên cạnh đó, doanh thu tài chính tăng từ 414 triệu đồng lên 7 tỷ đồng, lãi từ công ty liên kết 4,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 7,2 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Cienco4 đạt 58 tỷ đồng gấp gần 6 lần so với quý IV/2021.

 Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ Cienco4.

Luỹ kế cả năm 2022, công ty ghi nhận doanh thu là 2.976 tỷ đồng tăng 48%, lợi nhuận sau thuế là 168 tỷ đồng gấp 2,5 lần so với năm 2021. Như vậy, công ty hoàn thành 99% kế hoạch doanh thu, đạt 56% mục tiêu lợi nhuận năm.

Về cơ cấu doanh thu, mảng xây dựng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 66% (1.959 tỷ đồng). Đặc biệt, doanh thu từ việc chuyển nhượng bất động sản gấp gần 9 lần so với năm 2021, từ 38 tỷ đồng lên 335 tỷ đồng. Trong đó, 327 tỷ đồng là doanh thu từ việc chuyển nhượng dự án Long Sơn 1A cho CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Thành Vinh.

Cơ cấu doanh thu củaCienco4. (Nguồn: BCTC).

Cuối quý IV/2022, tổng tài sản của công ty đạt 8.447 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Khoản tiền, khoản tương đương với tiền, tiền gửi có kỳ hạn là 256 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của Cienco4 tại ngày 31/12/2022 là 786 tỷ đồng, giảm 41% so với đầu năm, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đến từ các dự án như công trình Bến Thành – Suối Tiên, dự án khu đô thị Long Sơn, dự án khu đô thị T&C – 61 Nguyễn Trường Tộ.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay của Cienco4 cuối quý IV/2022 là 3.547 tỷ đồng, chủ yếu là vay dài hạn (2.425 tỷ đồng). Trong năm 2022, doanh nghiệp tốn 181 tỷ đồng trả lãi vay.

Tại ngày 31/12/2022, vốn chủ sở hữu của công ty là 2.513 tỷ đồng bao gồm 232 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Chốt phiên ngày 13/1, cổ phiếu C4G dừng tại 11.100 đồng/cp, giảm 57% giá trị so với mức đỉnh một năm trước. 

 Diễn biến giá cổ phiếu C4G một năm gần đây. (Nguồn: TradingView).

Lâm Anh