|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lợi nhuận Ricons giảm 38% nửa đầu năm

07:43 | 02/08/2021
Chia sẻ
Trong bối cảnh ngành xây dựng vẫn khó khăn cộng thêm đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh trong quý II khiến lợi nhuận Ricons giảm sâu trong quý II và nửa đầu năm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 của Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons, doanh thu thuần đạt 1.826 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái, với hầu hết các mảng từ hợp đồng xây dựng, bán vật liệu xây dựng, bất động sản,... đều tăng trưởng.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán tăng gần 13%, mức tăng cao hơn doanh thu thuần nên biên lãi gộp giảm từ 5,8% xuống 3,8%.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 49% lên hơn 42 tỷ do dịch vụ thuê ngoài, dự phòng phải thu khó đòi và các chi phí khác. Kết quả quý II, lợi nhuận sau thuế của Ricons giảm 45% về 33 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của Ricons đạt 3.042 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 57 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và giảm 38% so với cùng kỳ. Như vậy, Ricons đều đã thực hiện gần 38% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2021.

Lợi nhuận Ricons giảm sút trong 6 tháng đầu năm - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính của Ricons.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh âm 118 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương 303 tỷ đồng do tăng mạnh hàng tồn kho.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của Ricons giảm 6% còn 5.597 tỷ đồng, chiếm phần lớn là các khoản phải thu ngắn hạn 2.579 tỷ đồng, giảm 28% so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng 3,6 lần lên 1.000 tỷ đồng.

Lợi nhuận Ricons giảm sút trong 6 tháng đầu năm - Ảnh 2.

Chi tiết hàng tồn kho 6 tháng đầu năm của Ricons. (Nguồn: Báo cáo tài chính quý II/2021).

Tổng tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kì hạn cuối quý II là 956 tỷ đồng, giảm 16% so với đầu năm.

Ricons tiếp tục không sử dụng nợ đi vay. Vốn chủ sở hữu là 2.318 tỷ đồng, không thay đổi với ngày đầu năm, trong đó có gần 464 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.

Minh Hằng