|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lợi nhuận quý IV của Nhựa Bình Minh tăng 17%, trữ trên 1.400 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi

08:02 | 29/01/2021
Chia sẻ
Quý IV/2020, Nhựa Bình Minh lãi 111 tỷ đồng, tăng 17%, chủ yếu do doanh thu tăng hơn 12%.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 của CTCP Nhựa Bình Minh, doanh thu thuần ghi nhận 1.300 tỷ đồng, lãi sau thuế 111 tỷ đồng; tăng lần lượt 12% và 17% so với cùng kỳ năm 2019. 

Trong kỳ, giá vốn hàng bán tăng 11%, mức tăng thấp hơn doanh thu, kéo lợi nhuận gộp tăng gần 15% lên 291 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện ở mức 22,4%.

Khoản chi phí bán hàng đã tăng mạnh 82% lên 131 tỷ đồng, trong đó phần lớn là chi phí cho hệ thống phân phối hơn 95 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm mạnh về còn gần 4 tỷ đồng, do có khoản hoàn nhập chi phí dự phòng hơn 16 tỷ đồng.

Lợi nhuận quý IV của Nhựa Bình Minh tăng 17% nhờ hoạt động kinh doanh cốt lõi - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng hợp BCTC của BMP.

Lũy kế năm 2020, doanh thu thuần của Nhựa Bình Minh tăng 8% lên 4.686 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 24% lên 523 tỷ đồng. Đây là mức lãi lớn thứ hai trong lịch sử của công ty chỉ sau con số 627 tỷ đồng năm 2016. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) đạt 6.385 đồng. 

Với kết quả này, Nhựa Bình Minh đã vượt 2% kế hoạch doanh thu năm và vượt 12% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2020.

Tính đến hết năm 2020, tổng tài sản của Nhựa Bình Minh hơn 3.017 tỷ đồng, tăng 168 tỷ đồng so với ngày đầu năm. Trong đó, tiền và tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng là 1.406 tỷ đồng, gấp hai lần đầu năm và chiếm hơn 46% tổng tài sản.

Tổng phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho giảm 12% về mức 718 tỷ đồng, chiếm 24% tổng tài sản. Công ty ghi nhận 103 tỷ đồng nợ xấu và đã dự phòng khoảng 67 tỷ đồng.

Nợ phải trả của công ty đến hết năm 2020 là 546 tỷ đồng, tăng 43% so với cuối năm 2019, và chiếm khoảng 18% tổng nguồn vốn, phần lớn là nợ ngắn hạn. Công ty chỉ đi vay 55 tỷ đồng, hoàn toàn là nợ vay ngắn hạn và tương đương với ngày đầu năm.

Minh Hằng

Thủ tướng: 'Biến đau thương thành hành động', tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành biến đau thương thành hành động trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà Chính phủ đề ra, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế.