Nhà đất

Công ty con của Đất Xanh phát hành gần 517 tỷ đồng trái phiếu

07:17 | 29/01/2021

Chia sẻ

CTCP Hội An Invest, công ty con do Tập đoàn Đất Xanh sở hữu 99,99% vốn, đã hoàn tất đợt phát hành gần 517 tỷ đồng trái phiếu.

Mới đây, CTCP Hội An Invest đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP Hà Nội (HNX) về kết quả chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Cụ thể, CTCP Hội An Invest đã phát hành 516,5 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng vào ngày 16/1/2021.

Trái phiếu này được đảm bảo bằng phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG) tại Hội An Invest hoặc quyền tài sản phát sinh từ dự án của Đất Xanh, Hội An Invest hoặc thuộc sở hữu của một bên thứ ba khác.

Tính tới 31/12/2020, Đất Xanh đang sở hữu 99,99% vốn điều lệ tại Hội An Invest - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Trước đó, trong ba ngày (22 - 24/6/2020), Đất Xanh cũng đã phát hành 368 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, đều có kỳ hạn 24 tháng và lãi suất cố định 11,5% mỗi năm.

Hồi tháng 4/2020, Đất Xanh cũng thông qua chủ trương và bảo lãnh cho một công ty con là CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An phát hành tối đa 1.600 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi và có tài sản đảm bảo.

Chu Lai