|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lợi nhuận năm 2020 của Gilimex (GIL) gấp 3 lần mục tiêu đề ra

14:30 | 11/02/2021
Chia sẻ
Năm 2020, GIL ghi nhận doanh thu đạt 3.456,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 308 tỷ đồng, lần lượt tăng 36,2% và gần 92% so với năm 2019.

Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, mã: GIL) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 với doanh thu đạt 911 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 119 tỷ đồng, lần lượt tăng hơn 16% và 64% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 16,1% lên 23,1%. 

Theo giải trình của GIL lợi nhuận quý IV của doanh nghiệp tăng do doanh thu tăng và có thay đổi cơ cấu mặt hàng xuất bán trong kỳ.

Luỹ kế năm 2020, doanh thu đạt 3.456,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 308 tỷ đồng, lần lượt tăng 36,2% và gần 92% so với thực hiện trong năm 2019. EPS năm 2020 của GIL đạt 10.352 đồng.

Năm 2020, GIL đặt kế hoạch doanh thu 1.900 - 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 95 - 105 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận thực tế đã gấp 2,9 đến 3,2 lần mục tiêu đề ra.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 42,7% lên 2.708,6 tỷ đồng. Trong đó, tiền và tiền gửi có kỳ hạn đạt gần 944 tỷ đồng, chiếm gần 35% tổng tài sản.

Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 630 tỷ đồng, tăng 65% so với đầu năm. Hàng tồn kho hết năm đạt 511 tỷ đồng, giảm 20% so với đầu năm.

Đến cuối năm, vốn chủ sở hữu đạt 1.288,7 tỷ đồng, gấp rưỡi so với đầu năm. Tổng nợ phải trả của GIL gần 1.420 tỷ đồng, tăng 33,7%, trong đó nợ vay ngắn hạn tăng hơn 32% lên 765 tỷ đồng và chiếm 59% tổng nguồn vốn.

P. Dương