Nhà đất

Lỡ hẹn triển khai bán hàng dự án CTC, lợi nhuận quí III Vạn Phát Hưng giảm 55%

17:40 | 31/10/2019

Chia sẻ

Phần lớn doanh thu trong quí của Vạn Phát Hưng được ghi nhận từ dự án Nhơn Đức, trong khi dự án này đã được kí hợp đồng từ các năm trước nên doanh số không cao. Công ty vẫn chưa triển khai công tác bán hàng cho dự án CTC quận 9 như kế hoạch.

Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất của CTCP Vạn Phát Hưng (Vạn Phát Hưng: VPH) cho thấy, doanh thu của công ty tăng nhẹ 4% so với cùng kì, đạt gần 53 tỉ đồng.

Phần lớn doanh thu trong quí của Vạn Phát Hưng được ghi nhận từ dự án Nhơn Đức, trong khi dự án này đã được kí hợp đồng từ các năm trước nên doanh số không cao.

Bên cạnh đó, Công ty vẫn chưa triển khai công tác bán hàng cho dự án CTC quận 9. Công ty cho biết việc này sẽ được thực hiện vào năm 2020 và dự kiến thu về lợi nhuận 165 tỉ đồng.

Doanh thu tăng nhẹ trong khi giá vốn tăng đến 44% đã kéo lãi gộp của Vạn Phát Hưng giảm 21% so với cùng kì về 24 tỉ đồng.

VPH-KQKD

KQKD hợp nhất quí III/2019 (Đvt: Tỉ đồng). Nguồn: BCTC hợp nhất quí III/2019.

Kết quả trong quí III, lợi nhuận sau thuế (LNST) của cổ đông công ty mẹ Vạn Phát Hưng thu về 5,6 tỉ đồng, giảm 55% so với cùng kì năm 2018.

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, đơn vị này đạt 147 tỉ đồng doanh thu và 18 tỉ đồng LNST của cổ đông công ty mẹ, lần lượt giảm 59% và 68% so với cùng kì.

So với kế hoạch đề ra, Vạn Phát Hưng đã thực hiện được 27% kế hoạch doanh thu và 11% kế hoạch lợi nhuận.

Phải thu ngắn hạn 916 tỉ đồng, chiếm 52% tổng tài sản 

Tính đến ngày 30/9/2019, tổng tài sản của Vạn Phát Hưng thu hẹp 15% về 1.764 tỉ đồng. Trong đó, tiền và tương đương tiền giảm 64%, từ 47 tỉ đồng ở đầu kì về 17 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 18% so với đầu kì về 916 tỉ đồng, chiếm 52% tổng tài sản và giá trị này tương đương với vốn chủ sở hữu tại cùng thời điểm (954 tỉ đồng).

Các khoản phải thu này chủ yếu tập trung ở kí cược, kí quĩ (421 tỉ đồng) và phải thu người lao động (292 tỉ đồng).

Tại thời điểm cuối kì, hàng tồn kho của công ty ghi nhận 507 tỉ đồng, giảm 9% so với đầu năm, chủ yếu ghi nhận chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại các dự án hơn 501 tỉ đồng.

Ngoài ra, nợ phải trả của công ty cũng giảm 26% so với đầu kì về 761 tỉ đồng, trong đó dư nợ vay chiếm 228 tỉ đồng.

Nguyên Ngọc