Tài chính

Lãi suất ngân hàng VietinBank cao nhất tháng 4/2021 là bao nhiêu?

17:17 | 07/04/2021

Chia sẻ

Mức lãi suất cao nhất đang được áp dụng tại VietinBank trong tháng 4 này là 5,6%/năm dành cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.
Lãi suất ngân hàng VietinBank cao nhất tháng 4/2021 là bao nhiêu? - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank). Ảnh minh hoạ.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) trong tháng 4 này có biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm nhìn chung không đổi tại tất cả các kỳ hạn gửi so với ghi nhận đầu tháng trước. Theo đó, khung lãi suất ngân hàng áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền dưới hình thức lĩnh lãi cuối kỳ dao động trong phạm vi từ 3,1%/năm đến 5,6%/năm dành cho các kỳ hạn từ 1 tháng trở lên.

Cụ thể, lãi suất dành cho các khoản tiền gửi trong thời gian từ 1 tháng đến dưới 3 tháng được Vietinbank ấn định ở mức là 3,1%/năm. Lãi suất huy động trong khoản kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng được niêm yết lãi suất chung là 3,4%/năm. Trường hợp khách hàng gửi tất cả các khoản tiết kiệm mở mới hoặc tái tục tại kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng tại VietinBank sẽ được hưởng mức lãi suất là 4%/năm.

Lãi suất ngân hàng VietinBank quy định tại kỳ hạn từ 12 tháng đến 36 tháng và trên 36 tháng cùng ở mức 5,6%/năm. Đây cũng được cho là mức lãi suất cao nhất đang được áp dụng tại VietinBank trong tháng 4 này.

Riêng các khoản tiền gửi trong thời gian ngắn dưới 1 tháng sẽ được niêm yết mức lãi suất 0,2%/năm. Còn loại tiền gửi không kỳ hạn có lãi suất được ấn định ở mức là 0,1%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 4/2021

Kỳ hạn

Trần lãi suất huy động (%/năm)

Khách hàng Cá nhân

Khách hàng Tổ chức (Không bao gồm tổ chức tín dụng)

VND

USD

EUR

VND

USD

EUR

Không kỳ hạn

0,1

0

0

0,2

0

0

Dưới 1 tháng

0,2

0

-

0,2

0

-

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng

3,1

0

0,1

3

0

0,1

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng

3,1

0

0,1

3

0

0,1

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng

3,4

0

0,1

3,3

0

0,1

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng

3,4

0

0,1

3,3

0

0,1

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng

3,4

0

0,1

3,3

0

0,1

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

12 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

36 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

Trên 36 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

Nguồn: VietinBank.

Cũng trong tháng 4 này, lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng là tổ chức/doanh nghiệp tương tự như đối với phân khúc khách hàng cá nhân và cũng được giữ nguyên so với tháng trước. Theo đó, khung lãi suất được áp dụng cho phân khúc khách hàng này tiếp tục được duy trì dao động từ 3%/năm đến 4,9% năm dành cho các kỳ hạn gửi từ 1 tháng trở lên.

Trong đó, lãi suất huy động khi gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 1 tháng đến dưới 3 tháng ở mức 3%/năm. Đối với các kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng có lãi suất được niêm yết là 3,3%/năm. Tất cả các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng được quy định lãi suất là 4,7%/năm.

Ngoài ra, ngân hàng VietinBank tiếp tục duy trì lãi suất 4,9%/năm cho các khoản tiền gửi tiết kiệm của khách hàng doanh nghiệp tại kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất ngân hàng này dành cho phân khúc khách hàng doanh nghiệp tại thời điểm này.

Bên cạnh đó, lãi suất tại các kỳ hạn gửi dưới 1 tháng và tiền gửi không kỳ hạn cùng được áp dụng là 0,2%/năm.

Quỳnh Hương