Tài chính

Lãi suất ngân hàng VietBank mới nhất tháng 5/2019: Ưu đãi hơn khi gửi tiết kiệm online

10:01 | 20/05/2019

Chia sẻ

Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất đối với hình thức gửi tiết kiệm tại quầy của VietBank là 8%/năm, khi gửi tiết kiệm online khách hàng được cộng thêm khoảng 0,1 điểm %.
Lãi suất ngân hàng VietBank mới nhất tháng 5/2019: Ưu đãi hơn khi gửi tiết kiệm online - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (VietBank)

Theo biểu lãi suất mới nhất tháng 5 tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (VietBank), lãi suất tiết kiệm các kì hạn từ 1 tháng - 36 tháng lĩnh lãi cuối kì dao động từ 5,4% - 8%/năm.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi kì hạn 1 tháng - 2 tháng là 5,4%/năm; kì hạn 3 - 5tháng là 5,5%/năm; kì hạn 6 tháng là 7,2%/năm,...; kì hạn 12 tháng là 7,8%/năm.

Các kì hạn dài từ 13 tháng trở lên có cùng mức lãi suất huy động là 8%/năm, đây cũng là mức lãi suất cao nhất đối với hình thức gửi tiết kiệm tại quầy.

Đối với các kì hạn dưới 1 tháng như 1 tuần, 2 tuần có lãi suất là 0,3%/năm; kì hạn 3 tuần là 0,6%/năm.

Bảng lãi suất ngân hàng VietBank mới nhất tháng 5/2019

Lãi suất ngân hàng VietBank mới nhất tháng 5/2019: Ưu đãi hơn khi gửi tiết kiệm online - Ảnh 2.

Nguồn: Website VietBank.

Riêng đối với hình thức tiết kiệm online, mức lãi suất được ưu đãi hơn ở một số kì hạn, cao hơn khoảng 0,1 điểm %. Lãi suất các kì hạn dài từ 13 tháng trở lên là 8,1%/năm.

Lãi suất ngân hàng VietBank mới nhất tháng 5/2019: Ưu đãi hơn khi gửi tiết kiệm online - Ảnh 3.

Nguồn: Website VietBank.

Trúc MInh