Tài chính

Lãi suất ngân hàng Techcombank mới nhất tháng 6/2019

13:21 | 17/06/2019

Chia sẻ

Trong tháng 6/2019, mức lãi suất tiền gửi cao nhất tại Techcombank là 7%/năm dành cho khách hàng cá nhân, sản phẩm tiết kiệm phát lộc online tại các kì hạn từ 24 tháng, 25 tháng và 36 tháng.

Lãi suất Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) trong tháng 5/2019 dao động từ 0,3 – 7%/năm.

Theo đó, đối với tiền gửi không kì hạn, Techcombank đang áp dụng mức lãi suất là 0,3%/năm.

Đối với sản phẩm tài khoản phát lộc Techcombank chia làm hai mức lãi suất dành cho khách hàng thường và khách hàng ưu tiên.

Với khách hàng thường, lãi suất tiết kiệm dao động từ 5 – 7%/năm. Lãi suất tăng dần theo số tiền gửi dưới 1 tỉ đồng, từ 1 tỉ đồng đến dưới 3 tỉ đồng và từ 3 tỉ đồng trở lên.

Ngoài ra, tại kì hạn 3 tháng và 6 tháng, Techcombank chia làm hai loại lãi suất riêng biệt. Loại lãi suất thông thường và lãi suất đặc biệt. Loại lãi suất đặc biệt áp dụng với các khoản tiền gửi mở mới từ 100 triệu của khách hàng từ đủ 50 tuổi trở lên.

Cụ thể, đối với tiền gửi dưới 1 tỉ đồng, mức lãi suất đối với kì hạn 1 tháng và 2 tháng là 5%/năm; kì hạn 3 tháng (đối với khách hàng thông thường) là 5,1%/năm và 5,3%/năm đối với khách hàng được hưởng mức lãi suất đặc biệt.

Tiền gửi kì hạn 4 và 5 tháng đang có mức lãi suất huy động là 5,1%/năm.

Kì hạn 6 tháng (đối với khách hàng thông thường) là 6,2%/năm và 6,4%/năm đối với khách hàng được hưởng mức lãi suất đặc biệt; kì hạn 7 - 8 tháng là 6%/năm; kì hạn từ 9 - 11 tháng là 6,1%/năm.

Tiền gửi kì hạn từ 12 tháng đến 20 tháng có cùng mức lãi suất là 6,6%/năm. Các kì hạn 24 tháng, 25 tháng và 36 tháng đang được huy động với mức lãi suất 6,7%/năm.

Với số tiền gửi từ 1 tỉ đồng đến dưới 3 tỉ đồng, mức lãi suất áp dụng đều cao hơn 0,1 điểm % tại tất cả các kì hạn so với số tiền gửi dưới 1 tỉ đồng.

Với số tiền gửi trên 3 tỉ đồng, lãi suất áp dụng đều cao hơn 0,2 điểm % tại tất cả các kì hạn so với số tiền gửi dưới 1 tỉ đồng.

Đối với khách hàng ưu tiên, mức lãi suất áp dụng với mỗi kì hạn đều cao hơn 0,1%/năm so với khách hàng thường.

Theo đó, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất ở hình thức Tiết kiệm phát lộc là 7%/năm áp dụng với các khách hàng ưu tiên tại các kì hạn 24 tháng, 25 tháng và 36 tháng và số tiền gửi trên 3 tỉ đồng.

Biểu lãi suất ngân hàng Techcombank mới nhất tháng 6/2019

0-02-06-d2cdbe7d3c38c28b9e08d5dac7a525d21f59ae27b896356ae0d5b4cc5c5dcff6_1c6d977b8643c5

Nguồn: Techcombank.

Đối với hình thức gửi tiết kiệm online, lãi suất áp dụng cho sản phẩm tiết kiệm Phát Lộc tại các kì hạn 1 tháng - 36 tháng dao động từ 5,4% - 7,1%/năm cao hơn từ 0,2 - 0,4 điểm % so với sản phẩm tiết kiệm tại quầy.

0-02-06-acf3da5e7fbfed26eb4a0fdb7848c3a6fcd1d3f3e1b13aa621f1ecc62e62d34d_1c6d977b86642c

Nguồn: Techcombank.

Quốc Thuỵ