Tài chính

Lãi suất ngân hàng PVcomBank tháng 12/2018: Lãi tiết kiệm 13 tháng cao nhất là 8,5%/năm

19:00 | 24/12/2018

Chia sẻ

Tại PVcomBank có nhiều loại sản phẩm tiền gửi khác nhau, lãi suất tiền gửi từ 1 tháng trở lên dao động từ 5,3 - 8,5%/năm. Mức lãi suất cao nhất là 8,5%/năm áp dụng cho kì hạn 13 tháng và số tiền từ 500 tỉ đồng trở lên.
Lãi suất ngân hàng HDBank mới nhất tháng 12/2018
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (Ảnh: PVcomBank)

Theo biểu lãi suất mới nhất tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank), lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kì hạn từ 1 tháng đến 36 tháng đối với hình thức gửi tiết kiệm đại chúng dao động từ 5,3% - 8,5%/năm.

Trong đó, mức lãi suất cao nhất 8,5%/năm áp dụng cho kì hạn 13 tháng và mức 8%/năm áp dụng cho kì hạn 12 tháng đều yêu cầu số tiền gửi lớn từ 500 tỉ đồng trở lên.

Lãi suất ngân hàng kì hạn từ 1 tháng đến 5 tháng bằng nhau và ở mức 5,3%/năm. Lãi suất kì hạn 6 - 8 tháng là 7%/năm; kì hạn 9 - 11 tháng là 7,2%/năm; kì hạn 15 - 18 tháng là 7,6%/năm; kì hạn 24 - 36 tháng là 7,7%/năm. Mức 7,7%/năm cũng là mức lãi suất cao nhất tại PVcomBank đối với các khoản tiền dưới 500 tỉ đồng.

Bên cạnh hình thức gửi tiết kiệm đại chúng, PVcomBank còn cung cấp các loại sản phẩm tiền gửi khác nhau: Tiết kiệm tích luỹ, tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm lãi trả trước,...

Riêng đối với hình thức tiết kiệm bậc thang, PVcomBank chia theo 5 mức tiền gửi như: từ 100 - dưới 500 triệu đồng, từ 500 triệu đồng - dưới 1 tỉ đồng, từ 1 - dưới 3 tỉ đồng, từ 3 - dưới 5 tỉ đồng, từ 5 tỉ đồng trở lên. Ứng với mỗi số tiền cao hơn, lãi suất tiền gửi cũng sẽ tăng cao hơn khoảng 0,05 - 0,2 điểm % so với mức bình thường.

Biểu lãi suất ngân hàng PVcomBank mới nhất tháng 12/2018

Kỳ hạn Lãi theo tháng Lãi theo quý Lãi cuối kỳ
1 tuần - - 1,00%
2 tuần - - 1,00%
3 tuần - - 1,00%
1 tháng - - 5,30%
2 tháng 5,28% - 5,30%
3 tháng 5,27% 5,29% 5,30%
4 tháng 5,26% - 5,30%
5 tháng 5,25% - 5,30%
6 tháng 6,90% 6,93% 7,00%
7 tháng 6,88% - 7,00%
8 tháng 6,86% - 7,00%
9 tháng 7,03% 7,07% 7,20%
10 tháng 7,01% - 7,20%
11 tháng 6,99% - 7,20%
12 tháng 7,44% 7,48% 8,00%
13 tháng - - 8,50%
15 tháng 7,28% 7,32% 7,60%
18 tháng 7,21% 7,25% 7,60%
24 tháng 7,18% 7,22% 7,70%
36 tháng 6,94% 6,98% 7,70%

Nguồn: TM tổng hợp từ website ngân hàng

Xem thêm

Trúc Minh