Tài chính

Lãi suất ngân hàng Nam A Bank cập nhật mới nhất tháng 7/2021

17:37 | 13/07/2021

Chia sẻ

Ngân hàng Nam A Bank đã có một số điều chỉnh trong biểu lãi suất tiền gửi của khách hàng cá nhân trong tháng này. Tiền gửi tại kỳ hạn 1 - 36 tháng lĩnh lãi cuối kỳ có phạm vi từ 3,95%/năm đến 6,7%/năm.
Lãi suất ngân hàng Nam A Bank cập nhật mới nhất tháng 7/2021 - Ảnh 1.

Nguồn: Nam A Bank

Biểu lãi suất tiền gửi, tiết kiệm bằng VNĐ tại Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) được áp dụng cho các sản phẩm Tiết kiệm Thông thường, Tiết kiệm Trả lãi ngay, Tiền gửi có kỳ hạn, Tài khoản ký quỹ có kỳ hạn.

Lãi suất tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ áp dụng với khách hàng cá nhân trong tháng này đang được giữ nguyên tại đa số các kỳ hạn. Riêng tại kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng, ngân hàng nâng lãi suất thêm 0,1 điểm % so với tháng trước. Khung lãi suất niêm yết tại quầy hiện được triển khai từ 3,95%/năm đến 6,7%/năm tương ứng với các kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn 1 - 5 tháng được giữ nguyên ở mức 3,95%/năm. Các kỳ hạn 6 - 11 tháng cũng tiếp tục được duy trì với lãi suất không đổi 6%/năm.

Riêng tại kỳ hạn 12 tháng, lãi suất ngân hàng Nam A Bank tăng 0,1 điểm % từ mức 6,1%/năm lên 6,2%/năm. Kỳ hạn 13 tháng hiện không được niêm yết với lãi suất cụ thể mà dựa vào lãi suất của kỳ hạn 12 tháng. Với số tiền gửi dưới 500 tỷ đồng, khách hàng đăng ký gửi kỳ hạn 13 tháng sẽ được áp dụng lãi suất của kỳ hạn 12 tháng, cụ thể là 6,2%/năm ở thời điểm này.

Lãi suất ngân hàng Nam A Bank tại các kỳ hạn còn lại cũng được giữ nguyên như ghi nhận vào tháng trước. Khoản tiết kiệm tại kỳ hạn 14 - 17 tháng duy trì ở mức 6,6%/năm. Kỳ hạn từ 18 - 29 tháng tiếp tục hưởng lãi suất không đổi 6,7%/năm. Chú ý tại kỳ hạn 24 tháng, khách hàng có khoản tiền gửi dưới 500 tỷ đồng sẽ được áp dụng lãi suất tại kỳ hạn 23 tháng.

Ngân hàng tiếp tục niêm yết lãi suất 6,6%/năm cho khoản tiết kiệm tại kỳ hạn từ 30 tháng đến 36 tháng.

Với các kỳ hạn gửi ngắn 1 - 3 tuần, lãi suất ngân hàng ấn định ở mức không đổi là 0,2%/năm. Tiền gửi không kỳ hạn tại Nam A Bank được niêm yết lãi suất 0,1%/năm.

Tại các phương thức lĩnh lãi khác, Nam A Bank cũng đã điều chỉnh tăng lãi suất tại các kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng. Phạm vi lãi suất tại các hình thức trả lãi này được áp dụng tương ứng như sau: trả lãi hàng tháng (3,92%/năm - 6,4%/năm), trả lãi trước (3,88%/năm - 6,12%/năm), trả lãi hàng quý (5,91%/năm - 6,43%/năm) và trả lãi 6 tháng một lần (6,1%/năm - 6,48%/năm).

Lãi suất ngân hàng Nam A Bank áp dụng với khách hàng cá nhân

KỲ HẠN

LÃI CUỐI KỲ

LÃI HÀNG THÁNG

LÃI TRẢ TRƯỚC

LÃI HÀNG QUÝ

LÃI 06 THÁNG/LẦN

KKH

0,1

-

-

-

-

1 tuần

0,2

-

-

-

-

2 tuần

0,2

-

-

-

-

3 tuần

0,2

-

-

-

-

1 tháng

3,95

-

3,93

-

-

2 tháng

3,95

3,94

3,92

-

-

3 tháng

3,95

3,93

3,91

-

-

4 tháng

3,95

3,93

3,89

-

-

5 tháng

3,95

3,92

3,88

-

-

6 tháng

6

5,92

5,82

5,95

-

7 tháng

6

5,91

5,79

-

-

8 tháng

6

5,89

5,76

-

-

9 tháng

6

5,88

5,74

5,91

-

10 tháng

6

5,86

5,71

-

-

11 tháng

6

5,85

5,68

-

-

12 tháng

6,2

6,03

5,83

6,06

6,1

13 tháng (**)

-

6,01

5,8

-

-

14 tháng

6,6

6,37

6,12

-

-

15 tháng

6,6

6,35

6,09

6,39

-

16 tháng

6,6

6,34

6,06

-

-

17 tháng

6,6

6,32

6,03

-

-

18 tháng

6,7

6,4

6,08

6,43

6,48

19 tháng

6,7

6,38

6,05

-

-

20 tháng

6,7

6,36

6,02

-

-

21 tháng

6,7

6,35

5,99

6,38

-

22 tháng

6,7

6,33

5,96

-

-

23 tháng

6,7

6,33

5,93

-

-

24 tháng (***)

-

6,3

5,9

6,33

6,38

25 tháng

6,7

6,28

5,87

-

-

26 tháng

6,7

6,27

5,85

-

-

27 tháng

6,7

6,25

5,82

6,28

-

28 tháng

6,7

6,24

5,79

-

-

29 tháng

6,7

6,22

5,76

-

-

30 tháng

6,6

6,12

5,66

6,15

6,2

31 tháng

6,6

6,1

5,63

-

-

32 tháng

6,6

6,09

5,61

-

-

33 tháng

6,6

6,08

5,58

6,11

 

34 tháng

6,6

6,06

5,56

-

-

35 tháng

6,6

6,05

5,53

-

-

36 tháng

6,6

6,03

5,5

6,06

6,11

Nguồn: Nam A Bank

Đáng chú ý, tiền gửi ngân hàng qua kênh online đang được Nam A Bank tăng lãi suất tại nhiều kỳ hạn. Cụ thể, các kỳ hạn từ 6 tháng đến 10 tháng được tăng 0,1 - 0,3 điểm % lãi suất và giữ nguyên tại các kỳ hạn còn lại. 

Phạm vi lãi suất tiết kiệm online được áp dụng trong khoảng từ 3,95%/năm đến 6,8%/năm, triển khai tại kỳ hạn 1 - 36 tháng. Tuy nhiên hình thức gửi tiền online không áp dụng cho nhiều kỳ hạn lẻ như biểu lãi suất thông thường. 

Khi gửi tiết kiệm qua hình thức online, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất cao hơn biểu lãi suất tại quầy 0,05 -0,6 điểm % tại kỳ hạn từ 4 tháng trở lên. Các kỳ hạn 1- 3 tháng được triển khai lãi suất bằng nhau tại hai hình thức gửi.

Mức lãi suất cao nhất ghi nhận được tại Nam A Bank hiện nay là 6,8%/năm, áp dụng cho khoản tiết kiệm online có kỳ hạn 13 - 36 tháng.

Biểu lãi suất online đang được triển khai tại Nam A Bank

KỲ HẠN (THÁNG)

LÃI CUỐI KỲ

01 tuần

0,2

02 tuần

0,2

03 tuần

0,2

01 tháng

3,95

02 tháng

3,95

03 tháng

3,95

04 tháng

4

05 tháng

4

06 tháng

6,3

07 tháng

6,4

08 tháng

6,5

09 tháng

6,5

10 tháng

6,5

11 tháng

6,5

12 tháng

6,7

13 tháng

6,8

14 tháng

6,8

15 tháng

6,8

16 tháng

6,8

17 tháng

6,8

18 tháng

6,8

24 tháng

6,8

36 tháng

6,8

Nguồn: Nam A Bank

Ngọc Mai