Tài chính

Lãi suất ngân hàng MSB mới nhất tháng 7/2019

15:49 | 15/07/2019

Chia sẻ

Trong tháng 7, mức lãi suất tiền gửi cao nhất tại MSB là 7,8%/năm được áp dụng cho kì hạn gửi 24 tháng và 36 tháng với số tiền từ 1 tỉ đồng trở lên.
Lãi suất ngân hàng MSB mới nhất tháng 7/2019 - Ảnh 2.

Ảnh minh họa (Nguồn: MSB)

Trong tháng 7, lãi suất tiết kiệm truyền thống tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) dao động từ 4,9%/năm đến 7,8%/năm tùy theo từng kì hạn từ 1 tháng đến 36 tháng. Trong đó, mức lãi suất cao nhất 7,8 %/năm được áp dụng cho kì hạn gửi 24 tháng và 36 tháng với số tiền từ 1 tỉ đồng trở lên.

Cụ thể, đối với các kì hạn ngắn như 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần MSB áp dụng mức lãi suất là 1%/năm.

Với các khoản tiền gửi từ 1 tháng trở lên, ngoài phụ thuộc vào thời gian gửi, mức lãi suất tương ứng còn phụ thuộc vào số tiền gửi. Theo đó, MSB chia thành 4 mức gửi tiền khác nhau: dưới 50 triệu đồng, từ 50 - dưới 500 triệu đồng; từ 500 triệu đồng - dưới 1 tỉ đồng và từ 1 tỉ đồng trở lên.

Cụ thể, đối với số tiền dưới 50 triệu đồng, tiền gửi kì hạn 1 tháng có lãi suất là 4,9%/năm; 2 tháng là 5%/năm; 3 tháng là 5,1%/năm, 4 và 5 tháng là 5,3%/năm; 6 tháng là 6,5%/năm; kì hạn 7 và 8 tháng có mức lãi suất là 6,7%/năm; từ 9 đến 11 tháng là 6,8%/năm, 12 tháng là 6,9%/năm.

Kì hạn 13 tháng, 15 tháng và 18 tháng có mức lãi suất lần lượt là 7%/năm, 7,1%/năm và 7,2%/năm. Kì hạn 24 tháng và 36 tháng cùng được huy động với mức lãi suất là 7,4%/năm.

Đối với số tiền gửi từ 50 triệu - dưới 500 triệu, lãi suất áp dụng cho tiền gửi kì hạn 1 tháng là 5,1%/năm; 2 tháng là 5,2%/năm; 3 tháng là 5,3%/năm; 4 đến 5 tháng là 5,4%/năm; 6 tháng là 6,6%/năm; 7 - 8 tháng là 6,8%/năm; kì hạn từ 9 đến 11 tháng là 6,9%/năm; 12 tháng là 7%.

Các kì hạn 13, 15 và 18 tháng được hưởn mức lãi suất lần lượt là 7,1%/năm; 7,2%/năm và 7,4%/năm. Kì hạn 24 tháng và 36 tháng có cùng mức lãi suất là 7,5%/năm.

Đối với số tiền từ 500 triệu đến dưới 1 tỉ đồng, tiền gửi kì hạn 1 tháng có lãi suất là 5,2%/năm; 2 tháng là 5,3%/năm; 3 tháng là 5,4%/năm, 4 và 5 tháng là 5,5%/năm; 6 tháng là 6,7%/năm; kì hạn 7 và 8 tháng có mức lãi suất là 6,9%/năm; từ 9 đến 11 tháng là 7%/năm, 12 tháng là 7,2%/năm.

Kì hạn 13 tháng, 15 tháng và 18 tháng có mức lãi suất lần lượt là 7,3%/năm, 7,4%/năm và 7,6%/năm. Kì hạn 24 tháng và 36 tháng cùng được huy động với mức lãi suất là 7,7%/năm.

Đối với số tiền gửi từ 1 tỉ đồng trở lên, lãi suất áp dụng cho tiền gửi kì hạn 1 tháng là 5,3%/năm; 2 tháng là 5,4%/năm; từ 3 tháng đến 5 tháng là 5,5%/năm; 6 tháng là 6,8%/năm; 7 - 8 tháng là 7%/năm; kì hạn từ 9 đến 11 tháng là 7,1%/năm; 12 tháng là 7,3%.

Các kì hạn 13, 15 và 18 tháng được hưởn mức lãi suất lần lượt là 7,4%/năm; 7,5%/năm và 7,7%/năm. Đặc biệt, kì hạn 24 tháng và 36 tháng đang cùng được hưởng mức lãi suất cao nhất là 7,8%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng MSB mới nhất tháng 7/2019

Lãi suất ngân hàng MSB mới nhất tháng 7/2019 - Ảnh 3.

Nguồn: Website MSB

Ngoài hình thức gửi tiết kiệm thông thường, MSB còn có các sản phẩm huy động với tên gọi như ong vàng, măng non.

Bên cạnh huy động vốn bằng VND, MSB cũng nhận tiền gửi tiết kiệm là các loại ngoại tệ. Theo biểu lãi suất ngoại tệ trên website của ngân hàng có loại ngoại tệ gồm: euro, bảng Anh, tiền Canada, Australia, Singapore, yen Nhật.

Lãi suất ngân hàng MSB mới nhất tháng 7/2019 - Ảnh 4.

Nguồn: Website MSB


Quốc Thụy