Tài chính

Lãi suất ngân hàng Maritime Bank tháng 4/2019 cao nhất là 7,8%/năm

16:16 | 27/04/2019

Chia sẻ

Trong tháng 4/2019, lãi suất ngân hàng Maritime Bank cao nhất là 7,8%/năm được áp dụng cho khách hàng cá nhân tại kì hạn 24 tháng và 36 tháng, lãi trả cuối kì với số tiền gửi từ 1 tỉ trở lên.

Lãi suất ngân hàng Maritime Bank tháng 4/2019 cao nhất là 7,8%/năm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong tháng 4/2019, lãi suất Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) dành cho khách hàng cá nhân dao động từ 1 - 7,8%/năm.

Theo đó, các khoản tiền gửi kì hạn ngắn từ 1 tuần - 3 tuần có lãi suất là 1%/năm.

Các khoản tiền gửi kì hạn từ 1 tháng trở lên có lãi suất thay đổi theo số tiền (dưới 50 triệu đồng, từ 50 triệu đến dưới 500 triệu, từ 500 triệu đến dưới 1 tỉ đồng và từ 1 tỉ đồng trở lên).

Cụ thể, đối với số tiền dưới 50 triệu đồng, tiền gửi kì hạn 1 tháng có lãi suất là 4,9%/năm; 2 tháng là 5%/năm; 3 tháng là 5,1%/năm, 4 và 5 tháng là 5,3%/năm; 6 tháng là 6,5%/năm; kì hạn 7 và 8 tháng có mức lãi suất là 6,7%/năm; từ 9 đến 11 tháng là 6,8%/năm, 12 tháng là 6,9%/năm. Kì hạn 13 tháng, 15 tháng và 18 tháng có mức lãi suất lần lượt là 7%/năm, 7,1%/năm và 7,2%/năm. Kì hạn 24 tháng và 36 tháng cùng được huy động với mức lãi suất là 7,4%/năm.

Đối với số tiền gửi từ 50 triệu - dưới 500 triệu, lãi suất áp dụng cho tiền gửi kì hạn 1 tháng là 5,1%/năm; 2 tháng là 5,2%/năm; 3 tháng là 5,3%/năm; 4 đến 5 tháng là 5,4%/năm; 6 tháng là 6,6%/năm; 7 - 8 tháng là 6,8%/năm; kì hạn từ 9 đến 11 tháng là 6,9%/năm; 12 tháng là 7%. Các kì hạn 13, 15 và 18 tháng được hưởn mức lãi suất lần lượt là 7,1%/năm; 7,2%/năm và 7,4%/năm. Kì hạn 24 tháng và 36 tháng có cùng mức lãi suất là 7,5%/năm.

Đối với số tiền từ 500 triệu đến dưới 1 tỉ đồng, tiền gửi kì hạn 1 tháng có lãi suất là 5,2%/năm; 2 tháng là 5,3%/năm; 3 tháng là 5,4%/năm, 4 và 5 tháng là 5,5%/năm; 6 tháng là 6,7%/năm; kì hạn 7 và 8 tháng có mức lãi suất là 6,9%/năm; từ 9 đến 11 tháng là 7%/năm, 12 tháng là 7,2%/năm. Kì hạn 13 tháng, 15 tháng và 18 tháng có mức lãi suất lần lượt là 7,3%/năm, 7,4%/năm và 7,6%/năm. Kì hạn 24 tháng và 36 tháng cùng được huy động với mức lãi suất là 7,7%/năm.

Đối với số tiền gửi từ 1 tỉ đồng trở lên, lãi suất áp dụng cho tiền gửi kì hạn 1 tháng là 5,3%/năm; 2 tháng là 5,4%/năm; từ 3 tháng đến 5 tháng là 5,5%/năm; 6 tháng là 6,8%/năm; 7 - 8 tháng là 7%/năm; kì hạn từ 9 đến 11 tháng là 7,1%/năm; 12 tháng là 7,3%. Các kì hạn 13, 15 và 18 tháng được hưởn mức lãi suất lần lượt là 7,4%/năm; 7,5%/năm và 7,7%/năm. Đặc biệt, kì hạn 24 tháng và 36 tháng đang cùng được hưởng mức lãi suất cao nhất là 7,8%/năm.

Bên cạnh sản phẩm lãi suất cao nhất, Maritime Bank cũng đang triển khai nhiều sản phẩm huy động khác dành cho khách hàng cá nhân như: Định kì sinh lời, trả lãi ngay, rút gốc từng phần, ong vàng và măng non với mức lãi suất dao động từ 4,75% - 6,6%/năm tùy theo từng kì hạn.

Biểu lãi suất ngân hàng MaritimeBank dành cho khách hàng cá nhân khảo sát tại 27/4/2019

Lãi suất ngân hàng Maritime Bank tháng 4/2019 cao nhất là 7,8%/năm - Ảnh 2.

Nguồn: Website Maritime Bank

Mạnh Đức

Theo Kinh tế & Tiêu dùng