|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Kiên Long tăng giảm thế nào trong tháng 1/2024?

14:49 | 08/01/2024
Chia sẻ
Trong tháng 1/2024, biểu lãi suất tiết kiệm tại quầy dành cho khách hàng cá nhân, lĩnh lãi cuối kỳ, tại Ngân hàng Kiên Long ghi nhận đồng loạt, với mức điều chỉnh từ 0,1 điểm % đến 0,6 điểm %.

Biểu lãi suất cho khách hàng cá nhân tại Kienlongbank trong tháng 1/2024

Khảo sát vào ngày 8/1 cho thấy, biểu lãi suất dành cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) giảm nhẹ so với tháng trước. Hiện tại, khung lãi suất huy động cho kỳ hạn 1 - 60 tháng, hình thức lĩnh lãi cuối kỳ đang nằm trong khoảng 3,75 - 5,9%/năm.

Theo ghi nhận, lãi suất ngân hàng của tiền gửi kỳ hạn 1 - 5 tháng được điều chỉnh giảm 0,6 điểm %, xuống còn 3,75%/năm.

Tương tự, các khoản tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng đồng loạt giảm 0,2 điểm %, lần lượt về mức 5%/năm (các kỳ hạn 6 - 8 tháng), 5,2%/năm (kỳ hạn 9 tháng) và 5,3%/năm (kỳ hạn 12 tháng).

Tiếp theo đó là kỳ hạn 13 tháng với mức lãi suất 5,4%/năm và kỳ hạn 15 tháng với lãi suất là 5,5%/năm - cùng giảm nhẹ 0,1 điểm %.

Sau khi cùng giảm 0,2 điểm %, các khoản tiền gửi dài có kỳ hạn 17 - 36 tháng đang được áp dụng mức lãi suất ngân hàng chung là 5,8%/năm.

Đối với các khoản tiết kiệm 60 tháng, khách hàng sẽ nhận được mức lãi suất cao nhất lên đến 5,9%/năm (giảm 0,3 điểm %).

Ảnh: Wikiland

Song song đó, tiền gửi ngắn hạn 1 - 3 tuần vẫn được ấn định lãi suất tiết kiệm ở mức 0,5%/năm, không đổi so với cùng kỳ tháng trước.

Bên cạnh hình thức trả lãi cuối kỳ, Kienlongbank còn triển khai thêm các hình thức trả lãi khác với mức lãi suất linh hoạt như:

- Trả lãi định kỳ 12 tháng: Lãi suất khoảng 5,31 - 5,64%/năm.

- Trả lãi định kỳ 6 tháng: Lãi suất khoảng 5,23 - 5,64%/năm.

- Trả lãi định kỳ 3 tháng: Lãi suất khoảng 4,97 - 5,6%/năm.

- Trả lãi định kỳ 1 tháng: Lãi suất khoảng 3,73 - 5,59%/năm.

- Trả lãi đầu kỳ: Lãi suất khoảng 3,69 - 5,36%/năm.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn

Kỳ hạn gửi

Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Lãnh lãi định kỳ (%/năm)

Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm)

12 tháng

6 tháng

3 tháng

1 tháng

 

1 tuần

0,5

         

2 tuần

0,5

         

3 tuần

0,5

         

01 tháng

3,75

       

3,74

02 tháng

3,75

     

3,74

3,73

03 tháng

3,75

     

3,74

3,72

04 tháng

3,75

     

3,73

3,7

05 tháng

3,75

     

3,73

3,69

06 tháng

5

   

4,97

4,95

4,88

07 tháng

5

     

4,94

4,86

08 tháng

5

     

4,93

4,84

09 tháng

5,2

   

5,13

5,11

5

10 tháng

5,3

     

5,2

5,08

11 tháng

5,3

     

5,19

5,05

12 tháng

5,3

 

5,23

5,2

5,18

5,03

13 tháng

5,4

     

5,26

5,1

15 tháng

5,5

   

5,35

5,33

5,15

17 tháng

5,8

     

5,59

5,36

18 tháng

5,8

 

5,64

5,6

5,57

5,34

24 tháng

5,8

5,64

5,56

5,53

5,5

5,2

36 tháng

5,8

5,49

5,42

5,38

5,36

4,94

60 tháng

5,9

5,31

5,24

5,2

5,18

4,56

Nguồn: Kienlongbank.

Cập nhật lãi suất tiền gửi trực tuyến tại Ngân hàng Kiên Long mới nhất hiện nay

Cũng trong tháng 1 này, Ngân hàng Kiên Long đã thực hiện điều chỉnh giảm đồng loạt 0,1 - 0,8 điểm % đối với biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến tại các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng.

Vì vậy, khung lãi suất huy động cho sản phẩm tiền gửi trực tuyến tại các kỳ hạn gửi 1 - 36 tháng sẽ dao động trong khoảng 3,95 - 6%/năm. Hiện tại, mức lãi suất ngân hàng Kiên Long cao nhất trong tháng này là 6%/năm được triển khai cho các khoản tiết kiệm trực tuyến tại kỳ hạn 18 - 36 tháng.

So với mức lãi suất thông thường, khách hàng tham gia gửi tiền online tại Kienlongbank sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi hơn khoảng 0,3 - 1 điểm % tùy theo từng kỳ hạn.

Kỳ hạn

Lãi suất

01 tháng

3,95

02 tháng

3,95

03 tháng

3,95

06 tháng

5,2

09 tháng

5,4

12 tháng

5,5

13 tháng

5,6

15 tháng

5,7

18 tháng

6

24 tháng

6

36 tháng

6

Nguồn: Kienlongbank.

 

Lạc Yên