Tài chính

Lãi suất ngân hàng Indovina Bank mới nhất tháng 9/2020

08:34 | 13/09/2020

Chia sẻ

Khảo sát lãi suất ngân hàng Indovina Bank mới nhất, ghi nhận có điều chỉnh giảm tại nhiều kì hạn gửi. Lãi suất huy động cao nhất là 7,1%/năm áp dụng cho tiền gửi tiết kiệm tại kì hạn từ 13 tháng trở lên.

Sang tháng 9, Ngân hàng TNHH Indovina (Indovina Bank) đã công bố biểu lãi suất tiền gửi mới nhất, trong đó có điều chỉnh giảm tại nhiều kì hạn.

Lãi suất tiền gửi áp dụng cho khách hàng cá nhân giảm từ 0,2% - 0,4%/năm tại đa số các kì hạn. Biểu lãi suất ngân hàng Indovina Bank sau khi điều chỉnh nằm trong phạm vi từ 3,7% - 7,1%/năm, niêm yết tại cái kì hạn từ 1 tháng đến trên 24 tháng.

Cụ thể, lãi suất ngân hàng tại kì hạn 1 tháng là 3,7%/năm, giảm 0,4 điểm % so với tháng trước. Cùng với đó, lãi suất tại kì hạn 2 tháng cũng hạ 0,4 điểm % xuống còn 3,8%/năm. Indovina Bank tiếp tục hạ 0,35 điểm % tại kì hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm niêm yết ở mức 3,9%/năm.

Hai kì hạn 6 tháng và 9 tháng, ngân hàng điều chỉnh hạ đồng loạt 0,2 điểm %, lãi suất tương ứng tại hai kì hạn này lần lượt là 5,5%/năm và 5,8%/năm.

Riêng đối với hai kì hạn 12 tháng và 13 tháng, lãi suất huy động được giữ nguyên ở mức 7%/năm và 7,1%/năm, không đổi so với khảo sát hồi tháng 8.

Tiền gửi tại kì hạn 18 tháng và từ 24 tháng trở lên, ngân hàng áp dụng cùng mức lãi suất là 7,1%/năm, giảm lần lượt 0,1 điểm % tại kì hạn 18 tháng và giảm 0,2 điểm % tại kì hạn 24 tháng trở lên.

Như vậy, lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất đang được áp dụng tại ngân hàng Indovina Bank thời điểm hiện tại là 7,1%/năm, dành cho các khoản tiền gửi từ 13 tháng trở lên.

Tại các kì hạn ngắn từ 1 đến 3 tuần, ngân hàng niêm yết chung lãi suất 0,2%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Indovina Bank khảo sát ngày 13/9

 

DOANH NGHIỆP

CÁ NHÂN

Đồng Việt Nam (VND)

Số tiền tối thiểu

5.000.000

5.000.000

Tiền gửi thanh toán (%/năm)

0,2

0,2

Tiền gửi kỳ hạn (%/năm)

KÌ HẠN

LÃI CUỐI KÌ

LÃI HÀNG THÁNG

LÃI CUỐI KÌ

LÃI HÀNG THÁNG

1 Tuần

0,2

 

0,2

 

2 Tuần

0,2

 

0,2

 

3 Tuần

0,2

 

0,2

 

1 Tháng

3,5

 

3,7

 

2 Tháng

3,7

3,69

3,8

3,79

3 Tháng

3,9

3,89

3,9

3,89

6 Tháng

5,3

5,24

5,5

5,44

9 Tháng

5,6

5,5

5,8

5,69

12 Tháng

6,8

6,6

7

6,78

13 Tháng

6,9

6,67

7,1

6,86

18 Tháng

7

6,67

7,1

6,77

>= 24 Tháng

7

6,57

7,1

6,66

Nguồn: Indovina Bank

Lãi suất ngân hàng Indovina Bank dành cho khách hàng doanh nghiệp cũng có một số điều chỉnh trong tháng này. Theo đó, ngân hàng hạ lãi suất 0,1 - 0,5 điểm % tại nhiều kì hạn gửi. Biểu lãi suất huy động vốn từ khách hàng doanh nghiệp dao động từ 3,5% - 7%/năm cho các khoản tiền gửi từ 1 tháng trở lên.

Trong đó, lãi suất tiền gửi tại kì hạn 1 tháng là 3,5%/năm, giảm 0,5 điểm % so với tháng trước. Tại kì hạn 2 tháng và 3 tháng, lãi suất niêm yết ở mức 3,7%/năm và 3,9%/năm, giảm lần lượt 0,4 và 0,3 điểm %.

Lãi suất tiết kiệm tại kì hạn 6 tháng và 9 tháng đồng loạt hạ 0,2 điểm %, lần lượt là 5,3%/năm và 5,6%/năm.

Ngân hàng Indovina Bank giữ nguyên lãi suất tại ba kì hạn 12 tháng, 13 tháng và 18 tháng. Lãi suất huy động áp dụng tại ba kì hạn này lần lượt là 6,8%/năm, 6,9%/năm và 7%/năm.

Đối với các kì hạn gửi từ 24 tháng trở lên, ngân hàng áp dụng lãi suất 7%/năm, giảm 0,1 điểm %.

Các kì hạn ngắn từ 1 đến 3 tuần được niêm yết lãi suất tương tự với khách hàng cá nhân ở mức 0,2%/năm.

Áp dụng cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, tiền gửi không kì hạn hưởng cùng lãi suất là 0,2%/năm. Số tiền gửi tối thiểu để mở tài khoản tiết kiệm tại Indovina Bank là 5 triệu đồng.

 

Ngọc Mai