Tài chính

Lãi suất ngân hàng HDBank cao nhất tháng 12/2019 là 7,4%/năm

12:42 | 02/12/2019

Chia sẻ

Lãi suất tiết kiệm thông thường tại quầy dao động trong khoảng từ 5% - 7,4%/năm với kì hạn từ 1 đến 36 tháng. Mức lãi suất cao nhất được áp dụng tại kì hạn gửi 13 tháng và 18 tháng, lĩnh lãi cuối kì.

Theo biểu lãi suất mới nhất được cập nhật trên website Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank), lãi suất tiết kiệm tại một số kì hạn được điều chỉnh giảm. Lãi suất tiết kiệm thông thường tại quầy dao động trong khoảng từ 5% - 7,4%/năm với kì hạn từ 1 đến 36 tháng thay vì từ mức 5,3%/năm như trước.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi kì hạn 1 - 5 tháng giảm từ 5,5%/năm về 5%/năm; lãi suất kì hạn từ 6 - 11 tháng không đổi ở mức 6,8%/năm nhận lãi cuối kì.

Các khoản tiền gửi kì hạn 12 và 15 tháng có cùng lãi suất là 7,3%/năm; kì hạn 13 và 18 tháng có lãi suất 7,4%/năm. Đây cũng là mức lãi suất tiết kiệm thường tại quầy cao nhất được áp dụng tại HDBank. Tiền gửi kì hạn dài hơn là 24 và 36 tháng được hưởng lãi suất là 7%/năm.

Đối với các khoản tiền gửi kì hạn ngắn dưới 1 tháng, lãi suất cũng giảm nhẹ về 0,7 - 0,8%/năm. 

Biểu lãi suất ngân hàng HDBank gửi tiết kiệm thường tháng 12/2019

Screen Shot 2019-12-02 at 12

Nguồn: HDBank.

Khi gửi tiết kiệm online, lãi suất tiền gửi cao hơn một chút khoảng 0,1 điểm % ở các kì hạn từ 6 tháng trở lên.

Ngoài ra, HDBank còn một số sản phẩm như Tiết kiệm linh hoạt, gửi góp linh hoạt, bảo ngân tương lai,...

Biểu lãi suất tiết kiệm online tại HDBank

Screen Shot 2019-12-02 at 12

Nguồn: HDBank.

Trúc Minh