Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Đông Á mới nhất tháng 7/2019

17:12 | 04/07/2019

Chia sẻ

Trong tháng 7, lãi suất tiền gửi tiết kiệm truyền thống, lãi trả cuối kì tại DongA Bank dao động từ 0,29% - 7,6%/năm. Ngoài ra, ngân hàng cũng triển khai sản phẩm tiết kiệm Trường An với một số ưu đãi dành cho khách hàng.
Lãi suất Ngân hàng Đông Á mới nhất tháng 7/2019 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: DongA Bank)

Trong tháng 7/2019, lãi suất tiền gửi tiết kiệm truyền thống, lãi trả cuối kì tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) dao động từ 0,29% - 7,6%/năm năm tùy theo từng kì hạn.

Theo đó, tiền gửi có kì hạn ngắn dưới 1 tháng đang được áp dụng mức lãi suất là 0,29%/năm. Tiền gửi kì hạn từ 1 tháng đang được áp dụng mức lãi suất 5,3%/năm.

Tiết kiệm kì hạn từ 2 đến 5 tháng được hưởng mức lãi suất 5,5%/năm. Lãi suất tiền gửi kì hạn 6 tháng là 6,9%/năm.

Tiền gửi kì hạn 7 và 8 tháng đang có cùng mức lãi suất 7,1%/năm; từ 9 đến 11 tháng là 7,2%/năm. Tiền gửi kì hạn 12 tháng được áp dụng mức lãi suất 7,4%/năm. Kì hạn 13 tháng là 7,5%/năm.

Đặc biệt các kì hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng đang được hưởng cùng mức lãi suất cao nhất là 7,6%/năm.

Biểu lãi suất Ngân hàng Đông Á mới nhất tháng 7/2019

Lãi suất Ngân hàng Đông Á mới nhất tháng 7/2019 - Ảnh 2.

Nguồn: DongA Bank

Ngoài sản phẩm tiết kiệm truyền thống, DongABank cũng triển khai sản phẩm tiết kiệm Trường An. Sản phẩm này chỉ áp dụng cho các kì hạn từ 6 đến 36 tháng với mức lãi suất cơ sở tương tự sản phẩm truyền thống.

Tuy nhiên tùy vào số tiền gửi mà khách hàng được cộng thêm biên độ lãi suất cơ sở. Cụ thể, với số tiền gửi từ 10 triệu đồng đến nhỏ hơn 100 triệu đồng, khác hàng được cộng thêm 0,04%. 

Từ 100 triệu đồng đến nhỏ hơn 500 triệu đồng, khác hàng được cộng thêm 0,06%; từ 500 triệu đồng đến nhỏ hơn 1 tỉ đồng, khách hàng được cộng thêm 0,08% và từ 1 tỉ đồng trở lên khách hàng được cộng thêm 0,1%.

DongABank cũng có ưu đãi cho các khách hàng tái tục. Theo đó, khách hàng đã gửi sản phẩm tiết kiệm Trường An có kì hạn từ 12 tháng trở lên lãi cuối kỳ đáo hạn, đến ngân hàng và tiếp tục gửi lại sản phẩm tiết kiệm Trường An có kỳ hạn gửi từ 12 tháng trở lên lãi cuối kỳ sẽ được nhận thêm lãi suất thưởng.

Cụ thể, kỳ hạn gửi 12 và 13 tháng lãi cuối kỳ hưởng mức thưởng 0,03%/năm; kỳ hạn gửi trên 13 tháng lãi cuối kỳ hưởng mức thưởng 0,06%/năm.

Biểu lãi suất cơ sở sản phẩm tiết kiệm Trường An tại ngân hàng Đông Á (%/năm)

Lãi suất Ngân hàng Đông Á mới nhất tháng 7/2019 - Ảnh 3.

Nguồn: DongA Bank

Đối với tiền gửi bằng ngoại tệ, lãi suất ngân hàng Đông Á tiếp tục duy trì là 0%/năm dành cho USD. Các đồng tiền khác như khi gửi EUR có lãi suất cao nhất là 2,03%/năm dành cho kỳ hạn 12 tháng. Khi gửi CAD kỳ hạn 3, 6, 9, 12 tháng sẽ hưởng lãi suất cao nhất 0,51%/năm.

Tương tự khi gửi AUD kỳ hạn 3, 6, 9, 12 tháng sẽ hưởng lãi suất cao nhất 2,43%/năm. Khi gửi GBP ở các kỳ hạn 1, 2, 3, 6, 9 và 12 tháng đều cùng mức lãi suất 0,51%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Đông Á dành cho tiền gửi ngoại tệ

Lãi suất Ngân hàng Đông Á mới nhất tháng 7/2019 - Ảnh 4.

 

 


Mạnh Đức