Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Đông Á mới nhất tháng 5/2019

09:21 | 05/05/2019

Chia sẻ

Gửi tiền tại Ngân hàng Đông Á, khách hàng có thể nhận mức lãi suất tiết kiệm VND cao nhất lên đến 7,6%/năm.

Theo biểu lãi suất Ngân hàng TMCP Đông á (DongABank) đang áp dụng, đối với phương thức gửi tiền lãnh lãi cuối kỳ, khách hàng có thể nhận các mức lãi suất cao nhất là 7,6%/năm đối với các kỳ hạn 13, 18, 24 và 36 tháng.

Kỳ hạn 12 tháng tiền gửi được hưởng lãi suất 7,4%/năm. Tiền gửi kỳ hạn 9, 10 và 11 tháng có lãi suất ngân hàng tại Đông Á là 7,2%/năm. Kỳ hạ 6, 7, 8 tháng là 7,1%/năm. Các kỳ hạn 1, 2, 3, 4, 5 tháng cùng mức lãi suất là 5,5%/năm. Đối với tiền gửi theo tuần kỳ hạn 1, 2 và 3 tuần thì mức lãi suất là thấp nhất với 0,29%/năm; đây cũng là mức lãi suất của tiền gửi thanh toán VND tại Ngân hàng Đông Á.

Lãi suất Ngân hàng Đông Á mới nhất tháng 5/2019

Kỳ hạnLãnh lãi hàng thángLãnh lãi hàng quýLãnh lãi cuối kỳ
1 tuần0,29
2 tuần0,29
3 tuần0,29
1 tháng5,50
2 tháng5,495,50
3 tháng5,475,50
4 tháng5,465,50
5 tháng5,455,50
6 tháng7,007,047,10
7 tháng6,987,10
8 tháng6,967,10
9 tháng7,037,077,20
10 tháng7,017,20
11 tháng6,997,20
12 tháng7,167,207,40
13 tháng7,337,60
18 tháng7,227,277,60
24 tháng7,107,147,60
36 tháng6,876,917,60

Đvt: %/năm

Tại DongABank, ngân hàng có sản phẩm tiết kiệm Trường An, các mức lãi suất lãnh lãi cuối kỳ tương tự như trên.

Biểu lãi suất ngân hàng sản phẩm tiết kiệm Trường An của DongABank (%/năm)

Kỳ hạnLãnh lãi hàng thángLãnh lãi hàng quýLãnh lãi cuối kỳ
6 tháng7,007,047,10
9 tháng7,037,077,20
12 tháng7,167,207,40
13 tháng7,337,60
15 tháng7,287,60
18 tháng7,227,277,60
24 tháng7,107,147,60
36 tháng6,876,917,60

Tuy nhiên tùy vào số tiền gửi mà khách hàng được cộng thêm biên độ lãi suất. Cụ thể, kỳ hạn gửi tối thiểu từ 6 tháng trở lên lãi cuối kỳ: 

Số tiền gửi

Biên độ (%/năm)

Từ 10 triệu đồng đến nhỏ hơn 100 triệu đồng 

0,04

Từ 100 triệu đồng đến nhỏ hơn 500 triệu đồng 

0,06

Từ 500 triệu đồng đến nhỏ hơn 1 tỷ đồng 

0,08

Từ 1 tỷ trở lên

0,10

DongABank thông tin, khách hàng đã gửi sản phẩm tiết kiệm Trường An có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên lãi cuối kỳ đáo hạn, đến ngân hàng và tiếp tục gửi lại sản phẩm tiết kiệm Trường An có kỳ hạn gửi từ 12 tháng trở lên lãi cuối kỳ sẽ được nhận thêm lãi suất thưởng.

Cụ thể, kỳ hạn gửi 12 và 13 tháng lãi cuối kỳ hưởng mức thưởng 0,03%/năm; kỳ hạn gửi trên 13 tháng lãi cuối kỳ hưởng mức thưởng 0,06%/năm.

Lãi suất ngân hàng Đông Á dành cho tiền gửi ngoại tệ

Đối với tiền gửi bằng ngoại tệ, lãi suất ngân hàng Đông Á tiếp tục duy trì là 0%/năm dành cho USD. Các đồng tiền khác như khi gửi EUR có lãi suất cao nhất là 2,03%/năm dành cho kỳ hạn 12 tháng. Khi gửi CAD kỳ hạn 3, 6, 9, 12 tháng sẽ hưởng lãi suất cao nhất 0,51%/năm.

 Tương tự khi gửi AUD kỳ hạn 3, 6, 9, 12 tháng sẽ hưởng lãi suất cao nhất 2,43%/năm. Khi gửi GBP ở các kỳ hạn 1, 2, 3, 6, 9 và 12 tháng đều cùng mức lãi suất 0,515/năm.

Kỳ hạnEURCADAUDGBP
1 tháng1,010,301,830,51
2 tháng1,220,411,830,51
3 tháng1,520,512,030,51
6 tháng1,620,512,030,51
9 tháng1,830,512,430,51
12 tháng2,030,512,430,51

Ánh Dương