Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Đông Á cập nhật tháng 11/2021

23:36 | 14/11/2021

Chia sẻ

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Đông Á trong tháng 11 tiếp tục duy trì như trước. Hiện lãi suất tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ dao động trong khoảng 3,4%/năm đến 6,3%/năm.

Khảo sát ngày 14/11, biểu lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) vẫn được giữ nguyên so với những tháng trước. Theo đó, lãi suất huy động ở mức từ 3,4%/năm đến 6,1%/năm ở các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất Ngân hàng Đông Á cập nhật tháng 11/2021 - Ảnh 1.

Nguồn: Dong A Bank.

Cụ thể, tính theo khung 365 ngày/năm, khách hàng tham gia gửi tiết kiệm tại kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng sẽ được hưởng lãi suất chung 3,4%/năm.

Trong khi, kỳ hạn gửi từ 6 tháng trở lên, Ngân hàng Đông Á ấn định lãi suất tiền gửi ở mức cao hơn. Theo đó, tại kỳ hạn gửi từ 6 tháng đến 8 tháng đều áp dụng mức lãi suất là 5,3%/năm.

Lãi suất ngân hàng Đông Á ở kỳ hạn từ 9 tháng đến 11 tháng cùng quy định ở mức 5,8%/năm, và kỳ hạn 13 tháng lãi suất là 6,3%/năm. Còn lại, kỳ hạn gửi từ 18 tháng đến 36 tháng, lãi suất đều ở mức 6,1%/năm. 

Đối với những khách hàng có khoản tham gia gửi tiền tiết kiệm ở kỳ hạn ngắn từ 1 tuần đến 3 tuần, Ngân hàng Đông Á vẫn tiếp tục triển khai lãi suất ngân hàng có cùng mức 0,2%/năm.

Không chỉ có hình thức nhận lãi cuối kỳ, ngân hàng này cũng triển khai thêm hai hình thức trả lãi khác là trả lãi hàng tháng (3,38%/năm - 6,11%/năm) và trả lãi hàng quý (5,27%/năm - 5,88%/năm).

Tính theo khung 360 ngày/năm, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm trong tháng 11 này được quy định như sau: 

- Trả lãi hàng tháng: Lãi suất từ 3,33%/năm đến 6,03%/năm.

- Trả lãi hàng quý: Lãi suất từ 5,19%/năm đến 5,8%/năm.

- Trả lãi cuối kỳ: Lãi suất từ 3,35%/năm đến 6, 21%/năm.

Lãi suất Ngân hàng Đông Á triển khai trong tháng 11/2021

Lãi suất Ngân hàng Đông Á cập nhật tháng 11/2021 - Ảnh 2.

Nguồn: Dong A Bank.

Trong tháng 11, những khách hàng tham gia gửi tiết kiệm với số tiền từ 10 triệu đồng trở lên thì được ngân hàng cộng thêm biên độ lãi suất theo số tiền gửi.

Trường hợp khách hàng lựa chọn gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 13 tháng thì sẽ được cộng thêm lãi suất như sau: 

- Từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng cộng 0,1%/năm.

- Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng cộng 0,12%/năm.

- Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng cộng 0,14%/năm.

- Từ 1 tỷ đồng đến dưới 500 tỷ đồng cộng 0,16%/năm.

- Từ 500 tỷ đồng trở lên cộng 0,5%/năm.

Tuy nhiên, đối với các kỳ hạn gửi từ 1 tháng trở lên lĩnh lãi cuối kỳ còn lại và có số tiền gửi tiết kiệm từ 10 triệu đồng đến 1 tỷ đồng trở lên, khách hàng sẽ được cộng thêm từ 0,1%/năm- 0,16%/năm.

Bảng biên độ cộng lãi suất tại Ngân hàng Đông Á

Lãi suất Ngân hàng Đông Á cập nhật tháng 11/2021 - Ảnh 3.

Nguồn: Dong A Bank.

Ngoài ra, Ngân hàng Đông Á cũng triển khai thêm một số sản phẩm tiết kiệm khác với lãi suất cạnh tranh như: Tiết kiệm Silk+, Tiết kiệm Ưu việt, Tiết kiệm Trường An, Tiền gửi có kỳ hạn...

Du Y