Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Bản Việt tháng 5/2020 lên tới 8,5%/năm

04:09 | 04/05/2020

Chia sẻ

Tháng 5 này, ngân hàng Bản Việt đã điều chỉnh giảm thêm lãi suất ở một số kì hạn gửi tiết kiệm từ 7 tháng đến 60 tháng.

Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapitalBank) tháng 5 này đã công bố biểu lãi suất niêm yết có một số thay đổi so với khung lãi suất ngân hàng đã huy động từ các gói tiền gửi tiết kiệm tháng trước. Tuy nhiên, phạm vi lãi suất vẫn trong khoảng 4,7% - 8,5%/năm, kì hạn từ 1 - 60 tháng.

Cụ thể, các khoản tiền gửi kì hạn 1 - 5 tháng vẫn nhận được mức lãi suất 4,7%/năm như trước. 

Lãi suất của gói tiết kiệm kì hạn 6 tháng là 7%/năm, cao hơn hẳn so với các kì hạn ngắn. Khi gửi tiền tại kì hạn 7 đến 11 tháng, khách hàng giờ đây sẽ cùng nhận được mức 7,1%/năm trong khi trước đây tiền gửi kì hạn 7 tháng hưởng mức lãi riêng là 7,2%/năm.

Còn tại kì hạn 12 tháng và từ 15 đến 60 tháng, lãi suất ngân hàng Bản Việt áp dụng hiện là 7,3%/năm, giảm 0,2 điểm % so với mức 7,5%/năm của tháng trước.

Riêng đối với tiền gửi kì hạn 13 tháng, mức lãi suất cao nhất vẫn được ngân hàng áp dụng để huy động là 8,5%/năm.

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Bản Việt tháng 6/2020: Cao nhất là 8,5%/năm 

Biểu lãi suất tiết kiệm mới nhất tháng 5/2020

Lãi suất Ngân hàng Bản Việt tháng 5/2020 lên tới 8,5%/năm - Ảnh 1.

Nguồn: VietCapitalBank

Bên cạnh đó, ngân hàng Bản Việt vẫn duy trì triển khai các sản phẩm chuyên biệt khác như tiết kiệm 39+ ưu việt, gói tài khoản thương nhân, tích lũy an phúc, tích lũy ngôi sao nhỏ, ...

Trong đó, tiết kiệm 39+ ưu việt dành cho khách hàng từ 39 tuổi trở lên ưu đãi thêm 0,1%/năm so với biểu lãi suất tiết kiệm thông thường theo cùng kì hạn và cách thức lĩnh lãi.

Ngọc Huyền