Tài chính

Lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tháng 10/2018

16:08 | 01/10/2018

Chia sẻ

Lãi suất ngân hàng Agribank cao nhất trong đầu tháng 10 là 6,8%/năm được áp dụng cho khách hàng cá nhân với các kỳ hạn 12, 18 và 24 tháng và cho khách hàng tổ chức đối với kỳ hạn 13 tháng.
 
lai suat ngan hang agribank moi nhat thang 102018 Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 10/2018
lai suat ngan hang agribank moi nhat thang 102018 Lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tháng 9/2018
lai suat ngan hang agribank moi nhat thang 102018
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Ảnh: Agribank)

Lãi suất ngân hàng Agribank trong đầu tháng 10 chưa thay đổi sau lần điều chỉnh tăng lãi suất đầu tháng 9.

Theo biểu lãi suất đang được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) niêm yết tại ngày 1/10, lãi suất tiền gửi tiết kiệm VNĐ có kỳ hạn của khách hàng cá nhân dao động từ 4,2% - 6,8%/năm.

Cụ thể, tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 4,3%/năm; kỳ hạn 2 tháng có lãi suất tối đa 4,2%/năm.

Tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng có lãi suất tối đa lần lượt là 4,6%; 5,3%/năm và 5,5 %/năm.

Tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng, 18 tháng và 24 tháng cùng được hưởng mức lãi suất cao nhất là 6,8%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Agribank danh cho khách hàng cá nhân tại Sở giao dịch ngày 1/10/2018

Tiền tệ Hình thức huy động Kỳ hạn Đối tượng Lãi suất tối đa
VND Tiết kiệm (KH cá nhân) 1 tháng Cá nhân 4,3%
VND Tiết kiệm (KH cá nhân) 2 tháng Cá nhân 4,2%
VND Tiết kiệm (KH cá nhân) 3 tháng Cá nhân 4,6%
VND Tiết kiệm (KH cá nhân) 6 tháng Cá nhân 5,3%
VND Tiết kiệm (KH cá nhân) 9 tháng Cá nhân 5,5%
VND Tiết kiệm (KH cá nhân) 12 tháng Cá nhân 6,8%
VND Tiết kiệm (KH cá nhân) 18 tháng Cá nhân 6,8%
VND Tiết kiệm (KH cá nhân) 24 tháng Cá nhân 6,8%
VND Tiết kiệm (KH cá nhân) Không kỳ hạn Cá nhân 0,2%
VND Tiết kiệm (KH cá nhân) Tiền gửi thanh toán Cá nhân 0,2%

Đối với khách hàng tổ chức, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng là 4,3%/năm; kỳ hạn 3 tháng là 4,6%/năm.

Tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng đang được Agribank huy động với lãi suất là 5,3%/năm và 5,5%/năm.

Đặc biệt, đối với kỳ hạn 13 tháng, Agribank đang huy động tiền gửi tiết kiệm từ các tổ chức với mức lãi suất là 6,8%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Agribank danh cho khách hàng doanh nghiệp tại Sở giao dịch ngày 1/10/2018

Tiền tệ Hình thức huy động Kỳ hạn Đối tượng Lãi suất tối đa
VND Tiền gửi tổ chức Không kỳ hạn Doanh nghiệp 0,2%
VND Tiền gửi tổ chức 1 tháng Doanh nghiệp 4,3%
VND Tiền gửi tổ chức 2 tháng Doanh nghiệp 4,3%
VND Tiền gửi tổ chức 3 tháng Doanh nghiệp 4,6%
VND Tiền gửi tổ chức 6 tháng Doanh nghiệp 5,3%
VND Tiền gửi tổ chức 9 tháng Doanh nghiệp 5,5%

Ngoài ra, mức lãi suất với tiền gửi thanh toán và tiết kiệm không kỳ hạn đang là 0,2%/năm và được áp dụng cho cả khách hàng là cá nhân và tổ chức.

Đối với tiền gửi bằng USD và EUR mức lãi suất mà Agribank đang áp dụng cho cả khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức đều là 0%/năm trên toàn bộ các kỳ hạn.


Quốc Thụy