Doanh nghiệp

Lãi sau thuế quý I của KIDO tăng gần gấp 3 lần cùng kỳ

15:21 | 20/04/2019

Chia sẻ

Trong quý I/2019, lợi nhuận trước thuế của KIDO đạt 61 tỉ đồng, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế tăng từ 1% trong quý I/2018 lên 4% trong quý này.

CTCP Tập đoàn KIDO (Mã: KDC) công bố báo cáo tài chính quý I/2019 với doanh thu thuần đạt 1.550 tỉ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2018, chủ yếu là do doanh thu ngành dầu giảm, cụ thể ở phân khúc dầu phổ thông và xá. Nguyên nhân do giá dầu sụt giảm dẫn đến gia tăng cạnh tranh giữa các công ty trên thị trường.

Lợi nhuận gộp tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, đạt 317 tỉ đồng, chủ yếu đến từ tăng trưởng doanh thu từ ngành hàng lạnh (tăng mạnh 23%), trong khi đó ngành này lại mang lại mức biên lợi nhuận gộp cao.

Chi phí bán hàng tăng 27% chủ yếu do chi phí thưởng cho khách hàng đạt chỉ tiêu doanh thu ngành hàng lạnh. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 11% so với cùng kỳ năm 2018 do công ty tiếp tục kiểm soát và cắt giảm một số chi phí quản lý.

Sau khi hợp nhất Công ty Dầu ăn Golden Hope Nhà Bè (GHNB) vào Tập đoàn KIDO, GHNB đạt lợi nhuận trước thuế sau nhiều năm phát sinh lỗ, đóng góp 7 tỉ đồng vào lợi nhuận trước thuế hợp nhất.

Kết thúc quý I/2019, KIDO ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 61 tỉ đồng, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế tăng từ 1% trong quý I/2018 lên 4%.

Lãi sau thuế quý I của KIDO tăng gần gấp 3 lần cùng kỳ - Ảnh 1.

Nguồn: KIDO.

Về kết quả kinh doanh từng mảng, KIDO cho biết, doanh thu thuần của Dầu thực vật Tường An (Mã: TAC) đạt 840 tỉ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2018 là do thay đổi trong danh mục sản phẩm.

Biên lợi nhuận tăng từ 11,8% trong quý I/2018 lên 13,8% trong quý I/2019. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp đạt 116 tỉ đồng, giảm 8,4% so với cùng kỳ do doanh thu giảm. Chi phí hoạt động tăng nhẹ 2,6% là do gia tăng các chương trình khuyến mãi để giữ thị phần và đầu tư vào mạng lưới kênh phân phối.

Sau khi trừ đi các chi phí, Dầu thực vật Tường An ghi nhận lợi nhuận trước thuế 30 tỉ đồng và biên lợi nhuận trước thuế ở mức 3,6%.

Đối với CTCP Thực phẩm Đông lạnh KIDO (Mã: KDF), doanh thu thuần trong quý đạt 266 tỉ đồng, tăng 23% do sự tăng trưởng tích cực của ngành kem (tăng 37,4%) và bù đắp cho sự sụt giảm của ngành sữa chua vì áp lực cạnh tranh gay gắt trong ngành. Lợi nhuận gộp đạt 151 tỉ đồng, tăng 54%. Biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện, tăng từ 45,6% lên 56,8%.

Chi phí hoạt động của KDF ở mức 127 tỉ đồng, tăng 20,6% do tăng chi phí trả thưởng cho nhà phân phối đạt chỉ tiêu doanh thu. Lợi nhuận trước thuế được cải thiện, chuyển đổi từ lỗ 11 tỉ đồng trong quý I/2018 sang lời 24 tỉ đồng trong quý I/2019.

Cuối cùng, đối với Tổng Công ty Công Nghiệp Dầu Thực Vật Việt Nam (Mã: VOC), doanh thu thuần trong quý đạt 626 tỉ, giảm 43% so với cùng kỳ năm 2018 do sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các công ty và giá dầu giảm. Bên cạnh đó, công ty con – Công ty Bao Bì Dầu Thực Vật (VMPACK), đang trong giai đoạn giải thể nên không phát sinh doanh thu.

Lợi nhuận gộp của VOC đạt 9,4 tỉ đồng, giảm 74% do doanh thu giảm và giá vốn tăng cao. Chi phí hoạt động giảm 24,4% do không phát sinh nhiều chi phí hoạt động từ VMPACK.

Quý I/2019, VOC ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 64 tỉ đồng, biên lợi nhuận trước thuế tăng từ 7,48% lên 10,3%.

Thu Hoài