Doanh nghiệp

Lãi ròng Tường An gấp 2,6 lần cùng kỳ, đẩy mạnh sản phẩm trung và cao cấp

09:21 | 24/04/2021

Chia sẻ

Doanh thu tăng trong khi các chi phí được kiểm soát giúp Tường An ghi nhận lãi ròng tăng 160% trong quý I/2021.
Lãi ròng Tường An gấp 2,6 lần cùng kỳ, đẩy mạnh sản phẩm trung và cao cấp - Ảnh 1.

Dây truyền sản xuất Dầu thực vật Tường An. (Ảnh: Huy Nguyen).

CTCP Dầu thực vật Tường An (mã: TAC) công bố báo cáo tài chính quý I/2021 với doanh thu thuần đạt 1.583 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán tăng 56% lên thành 1.356 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng 40% đạt 218 tỷ đồng.

Trong kỳ, các chi phí đã được kiểm soát, trong đó, chi phi quản lý doanh nghiệp giảm mạnh nhất 63% xuống 9 tỷ đồng. Vì vậy, sau khi khấu trừ các chi phí liên quan, kết thúc quý I/2021, doanh nghiệp ghi nhận lãi sau thuế 78 tỷ đồng, tăng 160% so với cùng kỳ năm 2020.

Năm ngoái, Tường An đã ghi nhận mức doanh thu kỷ lục khi đạt 5.247 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 221 tỷ đồng, lần lượt tăng 26% và 30% so với năm trước đó. Trong tháng 1/2021, Tường An cũng đã tiến hành chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cp) cho cổ đông.

Lãi ròng Tường An gấp 2,6 lần cùng kỳ, đẩy mạnh sản phẩm trung và cao cấp - Ảnh 2.

Tổng hợp kết quả kinh doanh quý I/2021 của TAC. (Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất TAC).

Tại thời điểm 31/3/2021, Tường An sở hữu tổng tài sản là 1.797 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền là 39 tỷ đồng; tài sản phải thu ngắn hạn, chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm 299 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn - dài hạn hơn 431 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, cuối kỳ, nợ phải trả của doanh nghiệp 1.271 tỷ đồng, chiếm phần lớn là nợ ngắn hạn. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính 876 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm.

Nói thêm về kế hoạch kinh doanh của Tường An trong các quý tiếp theo. Công ty dự kiến sẽ tiếp tục tập trung phát triển đa dạng hoá danh mục sản phẩm, tối ưu hóa mô hình chuỗi cung ứng và hoạt động hiệu quả.

Trong đó, Tường An sẽ tiếp tục tập trung gia tăng thị phần ở hai dòng sản phẩm trung và cao cấp, nâng cấp và phát triển các sản phẩm theo xu hướng của thị trường, đáp ứng tối đa nhu cầu của người tiêu dùng.

Tường An sẽ đầu tư mở rộng nhà máy Phú Mỹ. Trong đó nâng cấp công suất nhà máy tinh luyện, đầu tư một số hạng mục máy móc thiết bị, mở rộng kho, bồn chứa.

Đối với nhà máy Vinh, công ty sẽ mở rộng diện tích xây dựng từ 8.800 m2 lên 17.000 m2, nâng công suất nhà máy dầu tại Vinh từ 40.000 tấn/năm lên 150.000 tấn/năm nhằm tiết giảm chi phí sản xuất và Logistics, đồng thời gia tăng năng lực cung ứng hàng hóa cho thị trường miền Bắc và miền Trung.

Huyền Trâm