Doanh nghiệp

Lợi nhuận FPT Telecom tăng 29% trong quý I

20:42 | 23/04/2021

Chia sẻ

Nhờ thúc đẩy doanh số bán hàng và tiết giảm chi phí, kết thúc quý I/2021, FPT Telecom ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 29% so với cùng kỳ năm trước lên 461 tỷ đồng.

CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom, mã: FOX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021, với doanh thu thuần 2.925 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán tăng 8% lên 1.490 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng 11% đạt 1.435 tỷ đồng.

Trong kỳ, các chi phí được kiểm soát. Do đó, sau khi khấu trừ các chi phí liên quan, kết thúc quý I/2021, doanh nghiệp ghi nhận lãi sau thuế 461 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2020. 

Năm 2021, FPT Telecom đặt mục tiêu đạt 12.700 tỷ đồng doanh thu và 2.380 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Do đó, với kết quả trên doanh nghiệp đã thực hiện được 23% mục tiêu doanh thu và 24% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Theo FPT Telecom, kết quả trên có được là do trong kỳ doanh nghiệp đã tiếp tục tăng cường chất lượng đường truyền, đồng thời thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy bán hàng, cắt giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động. Do đó, lợi nhuận cuối kỳ được tối ưu so với cùng thời điểm năm ngoái.

Viễn thông FPT (FOX) tăng 29% lợi nhuận sau thuế trong quý I - Ảnh 1.

Tổng hợp kết quả kinh doanh quý I/2021 của FOX. (Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất FOX).

Tại thời điểm 31/3/2021, FPT Telecom sở hữu 16.032 tỷ đồng tổng tài sản. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền gần 580 tỷ đồng; tài sản phải thu ngắn hạn, chủ yếu các khoản phải thu quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi 1.039 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn - dài hạn hơn 12.800 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, cuối kỳ, nợ phải trả của doanh nghiệp 10.496 tỷ đồng, chiếm phần lớn là nợ ngắn hạn. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính 6.927 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm.

Liên quan đến kế hoạch kinh doanh năm 2021, FPT Telecom dự kiến sẽ triển khai đầu tư 6 dự án với tổng kinh phí là 711 tỷ đồng. 

Trong đó bao gồm dự án cáp đất liền quốc tế VN-SGN, dự án toàn nhà văn phòng tại TP Hồ Chí Minh, dự án tuyến trục cao thế, dự án DR site, dự án chuyển văn phòng FPT Hà Nội và nâng cấp hệ thống truyền hình. Đồng thời thực hiện những dự án từ năm 2020 chuyển qua với kinh phí là 725 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, FPT Telecom cho biết sẽ triển khai dịch vụ Multi Cloud cho khách hàng khối doanh nghiệp, tiếp tục đầu tư và phát triển nội dung riêng cho mảng dịch vụ truyền hình, nhân rộng hệ sinh thái OTT để cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Huyền Trâm