Doanh nghiệp

Lãi ròng 9 tháng của Đạt Phương tăng đột biến nhờ bất động sản

20:43 | 21/10/2020

Chia sẻ

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Đạt Phương ghi nhận doanh thu thuần 1.371 tỉ đồng tỉ đồng và lãi ròng 76 tỉ đồng.
Đạt Phương lãi 9 tháng tăng đột biến nhờ doanh thu từ bất động sản - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án KĐT Võng Nhi của DPG. (Ảnh: DPG).

CTCP Đạt Phương (Mã: DPG) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quí III/2020 với doanh thu thuần đạt 402 tỉ đồng, tăng gần 53% so với cùng kì.

Theo báo cáo, doanh thu của DPG phần lớn đến từ các hợp đồng xây dựng (234 tỉ đồng), doanh thu từ kinh doanh bất động sản (130 tỉ đồng) và doanh thu bán điện thương phẩm (36 tỉ đồng). Trong khi đó, cùng kì năm ngoái DPG không có doanh thu từ kinh doanh bất động sản.

Giá vốn bán hàng trong kì của DPG tăng 41% lên 321 tỉ đồng, tuy nhiên lợi nhuận gộp doanh nghiệp vẫn đạt 81 tỉ đồng, cao gấp 2,3 lần so với cùng kì.

Doanh thu từ hoạt động tài chính của DPG đạt 3,9 tỉ đồng, không thay đổi nhiều so với cùng kì, chủ yếu là tiền lãi gửi có kì hạn. Chi phí quản lí doanh nghiệp cũng không thay đổi so với cùng kì. Trong khi đó, công ty phát sinh khoản chi phí bán hàng gần 13 tỉ đồng.

Kết quả, trong quí III, DPG đạt gần 9 tỉ đồng lãi ròng, trong khi cùng kì năm ngoái công ty lỗ ròng 9 tỉ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần tăng 79% so với cùng kì, đạt gần 1.371 tỉ đồng. Lãi ròng đạt 76 tỉ đồng, trong khi cùng kì đạt 12 tỉ đồng.

Năm 2020, DPG đặt mục tiêu doanh thu thuần và lãi sau thuế lần lượt đạt 2.382 tỉ đồng và 229 tỉ đồng. Như vậy, so với kế hoạch đề ra, doanh nghiệp đã thực hiện được 17% mục tiêu doanh thu và 32% mục tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm 30/9/2020, tổng tài sản của DPG ghi nhận 4.547 tỉ đồng, giảm 10% so với thời điểm đầu năm. Phần lớn tài sản của công ty là tài sản cố định, có giá trị gần 2.191 tỉ đồng.

Tiền và tương đương tiền của công ty đã giảm 45% so với đầu năm, còn gần 386 tỉ đồng, bao gồm tiền gửi ngân hàng có kì hạn và không có kì hạn.

Trong kì, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của công ty tăng 25% lên thành 564 tỉ đồng. Nằm trong danh mục này có các dự án khu đô thị và dự án thủy điện Sơn Trà 1C.

Công ty còn hàng tồn kho 707 tỉ đồng, trong đó chiếm chủ yếu chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

Đạt Phương lãi 9 tháng tăng đột biến nhờ doanh thu từ bất động sản - Ảnh 2.

Nguồn: BCTC hợp nhất quí III/2020 Đạt Phương.

Tính đến cuối kì, nợ phải trả của doanh nghiệp giảm 14% xuống 1.540 tỉ đồng. Tổng dư nợ vay chiếm khoảng 2.370 tỉ đồng. Trong đó, tổng dư nợ vay chiếm 2.370 tỉ đồng.

Trong năm 2020, DPG đang triển khai đầu tư bất tại sản tại một số dự án như Khu đô thị (KĐT) Võng Nhi (15,6 ha), KĐT dịch vụ Đồng Nà (6,4 ha), KĐT Nồi Rang (19,3 ha), KĐT Cồn Tiến (30 ha) và KĐT ven biển Bình Dương (183 ha).

Hoàng Huy