Nhà đất

DRH Holdings báo lãi quí III cao gần gấp đôi cùng kì

11:26 | 21/10/2020

Chia sẻ

Dù ghi nhận doanh thu quí III/2020 giảm gần một nửa, song lợi nhuận sau thuế của DRH Holdings vẫn tăng gần gấp đôi so với cùng kì năm 2019.

CTCP DRH Holdings (Mã: DRH) vừa công bố kết quả kinh doanh quí III/2020 với doanh thu thuần đạt hơn 5 tỉ đồng (toàn bộ là doanh thu đến từ hoạt động cung cấp dịch vụ), giảm hơn một nửa so với cùng kì năm ngoái.

DRH Holdings báo lãi quí III cao gần gấp đôi cùng kì - Ảnh 1.

Quí III/2020, DRH Holdings không ghi nhận nguồn thu từ bất động sản. (Nguồn: BCTC hợp nhất quí III DRH)

Giá vốn bán hàng giảm mạnh từ 2,5 tỉ đồng về gần 598 tỉ đồng kéo theo lãi gộp DRH đạt gần 5 tỉ đồng, vẫn giảm 37% so với cùng kì năm trước.

Trong kì, doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp đôi lên 517 triệu đồng, chi phí bán hàng giảm mạnh về còn hơn 15 triệu đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính và chi phí quản lí doanh nghiệp của doanh nghiệp chỉ tăng nhẹ so với cùng kì.

Ngoài ra, DRH tiếp tục có khoản lãi hơn 11 tỉ đồng từ công ty liên doanh, liên kết là Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Bimico, Mã: KSB), tăng mạnh 68% so với cùng kì.

Kết quả, trong quí II, DRH đạt 7,8 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng mạnh 95% so với cùng kì.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, DRH Holdings ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 61 tỉ đồng, tăng 51%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 36 tỉ đồng, tăng 39% so với cùng kì năm 2019.

Năm nay, công ty dự kiến doanh thu năm nay khoảng 275 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 75 tỉ đồng. Như vậy, công ty mới thực hiện được 22% kế hoạch doanh thu và 18% kế hoạch lợi nhuận năm.

Dòng tiền thuần trong kì của DRH Holdings tiếp tục ghi nhận âm hơn 19 tỉ đồng (cùng kì dương 11 tỉ đồng). Trong đó, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 40 tỉ đồng. Riêng dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính đổi chiều từ âm 28 tỉ đồng ở cùng kì sang dương hơn 20 tỉ đồng.

Tính đến 30/9, tổng tài sản của DRH Holdings đạt hơn 2.385 tỉ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền giảm từ gần 37 tỉ đồng hồi đầu năm về còn hơn 17 tỉ đồng. Bất động sản dở dang tăng nhẹ lên 819 tỉ đồng.

Nợ phải trả của doanh nghiệp tăng không đáng kể so với đầu năm lên hơn 1.548 tỉ đồng, chủ yếu là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn (gần 426 tỉ đồng) và nợ ngắn hạn (hơn 842 tỉ đồng). Nợ dài hạn giảm mạnh từ hơn 15 tỉ đồng hồi đầu năm về hơn 2 tỉ đồng.

Tại thời điểm 30/9, giá trị đầu tư vào KSB được ghi nhận hơn 611 tỉ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Theo kế hoạch đặt ra, DRH Holdings sẽ tiếp tục tăng tỉ lệ sở hữu tại đơn vị này, mục tiêu tiến tới tỉ lệ để KSB trở thành công ty con của DRH Holdings.

Hà Lê