Doanh nghiệp

Đất Xanh lỗ ròng 388 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm

07:23 | 21/10/2020

Chia sẻ

Dù quí III/2020 Đất Xanh đã có lãi trở lại nhưng 9 tháng đầu năm công ty vẫn lỗ ròng 388 tỉ đồng.

BCTC hợp nhất quí III/2020 của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG) cho thấy, doanh thu thuần trong quí đạt 797 tỉ đồng, giảm gần một nửa so với cùng kì năm trước.

Hoạt động môi giới vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu của Đất Xanh, kế đến là bán căn hộ và đất nề, hợp đồng xây dựng, dịch vụ quản lí, cho thuê và bất động sản đầu tư.

Tuy nhiên, biên lãi gộp của công ty cải thiện từ 66% ở cùng kì lên gần 80% trong quí này.

Hoạt động tài chính mang về cho Đất Xanh gần 11 tỉ đồng doanh thu, tăng nhẹ so với cùng kì. Ngược lại, chi phí lãi vay của công ty cũng tăng cao, ghi nhận 92 tỉ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp không biến động nhiều so với cùng kì, lần lượt ghi nhận 128 tỉ đồng và 122 tỉ đồng.

Kết quả trong quí III, Đất Xanh lãi ròng (lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ) hơn 100 tỉ đồng, giảm 72% so với cùng kì nhưng kết quả này đã tích cực hơn so với con số lỗ 29 tỉ đồng ở quí trước đó.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, Đất Xanh đạt 1.877 tỉ đồng doanh thu thuần, giảm 51% so với cùng kì. Công ty lỗ ròng hơn 388 tỉ đồng, trong khi cùng kì lãi 907 tỉ đồng.

Tại thời điểm cuối quí III, tổng tài sản của Đất Xanh gần 22.227 tỉ đồng, tăng 12% so với đầu năm.

Trong đó, hàng tồn kho chiếm 44% tổng giá trị tài sản, tương đương 9.756 tỉ đồng và tăng 44% so với đầu năm. Giá trị bất động sản dở dang của công ty tại 20 dự án ghi nhận hơn 9.316 tỉ đồng.

Gem Sky World (Long Thành) là dự án có giá trị dở dang lớn nhất với 3.410 tỉ đồng, cao gấp đôi giá trị ghi nhận hồi đầu năm. Ngoài ra, công ty không còn ghi nhận giá trị dở dang tại dự án Lavela Garden.

Một điểm tích cực trong các chỉ tiêu tài chính của Đất Xanh kì này là tiền và tương đương tiền của công ty đã tăng từ 793 tỉ đồng ở đầu năm lên 1.631 tỉ đồng.

Tổng nợ của Đất Xanh vào khoảng 13.144 tỉ đồng, tăng 23% so với đầu kì. Tổng dư nợ vay chiếm gần 5.970 tỉ đồng.

Trong kì, Đất Xanh đã nhận tiền khách hàng cá nhân mua căn hộ trả trước hơn 2.419 tỉ đồng.

Nguyên Ngọc