Nhà đất

Kinh Bắc muốn huy động thêm 200 tỉ đồng từ trái phiếu

11:26 | 02/10/2019

Chia sẻ

Tổng công ty Kinh Bắc vừa duyệt phương án phát hành thêm 200 tỉ đồng trái phiếu riêng lẻ để tăng qui mô vốn và đầu tư vào các dự án của công ty. Số trái phiếu này có kì hạn tối đa 18 tháng.

Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã: KBC) vừa ban hành Quyết định phê duyệt phương án phát hành 200 tỉ đồng trái phiếu riêng lẻ, dự kiến phát hành trong quí IV/2019.

kcn_900_400

Từ đầu năm đến nay, Kinh Bắc liên tiếp phát hành trái phiếu nhằm huy động vốn để tăng qui mô vốn doanh nghiệp và đầu tư vào các dự án hiện hữu. (Ảnh: kinhbaccity.vn)

Trái phiếu phát hành đợt này có tên KBCbond2019-02; mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu; tổng số lượng phát hành là 2 triệu trái phiếu.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp có kì hạn tối đa 18 tháng kể từ ngày phát hành.

Theo dự kiến, lãi suất đối với 2 kì tính lãi đầu tiên là 10,5%/năm; đối với mỗi kì tính lãi tiếp theo là 3,8%/năm + lãi suất tham chiếu (mỗi kì tính lãi kéo dài 6 tháng).

Số tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu đợt này dự kiến sẽ được Kinh Bắc dùng để tăng qui mô vốn hoạt động của công ty và/hoặc đầu tư vào các chương trình, dự án của công ty.  

Trước đó vào cuối tháng 6, Kinh Bắc cũng đã phát hành 200 tỉ đồng trái phiếu mã KBCbond2019-05, với tổng số lượng phát hành 2 triệu trái phiếu, mệnh giá cũng là 100.000 đồng/trái phiếu.

Số trái phiếu này có kì hạn 2 năm; lãi suất trả định kì 6 tháng/lần; hai kì thanh toán lãi đầu tiên áp dụng 10,5%. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, có đảm bảo và không kèm chứng quyền, được phát hành cho tổ chức tài chính trong nước. Tài sản đảm bảo là cổ phần của Kinh Bắc tại CTCP Khu Công nghiệp Sài Gòn – Hà Nội (SHP).

Từ đầu năm, Kinh Bắc liên tiếp phát hành trái phiếu nhằm huy động vốn để tăng qui mô vốn doanh nghiệp và đầu tư vào các dự án hiện hữu như Khu công nghiệp Quang Châu (Bắc Giang), Khu đô thị dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ, (Hải Phòng).

tình hình kd

Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Kinh Bắc.

N. Lê