Doanh nghiệp

Không còn thu nhập khác, lãi 6 tháng của CNG Việt Nam giảm nhẹ 6,5% so với năm 2018

11:31 | 15/07/2019

Chia sẻ

Lũy kế 6 tháng đầu năm, CNG Việt Nam ghi nhận 1.055 tỉ đồng doanh thu, tăng trưởng 29,7%. Lợi nhuận sau thuế giảm 6,5%, xuống còn 42,1 tỉ đồng.

Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (Mã: CNG) vừa công bố báo cáo tài chính quí II/2019 với doanh thu thuần đạt 588,3 tỉ đồng, tăng trưởng 30,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng 33,7% dẫn đến lợi nhuận gộp tăng chỉ 10% so với cùng kỳ, đạt 526,6 tỉ đồng.

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm bớt 13,8 tỉ đồng, chủ yếu do giảm chi phí lãi vay. Chi phí quản lý quản lý doanh nghiệp cũng giảm 4,6 tỉ đồng. Kết quả, lợi nhuận thuần tăng 38,5%, đạt mức 35,2 tỉ đồng.

Đáng chú ý, thu nhập khác trong quí II giảm 99,8% so với quí II/2018, chỉ đạt 17,9 triệu đồng. Do vậy, lợi nhuận sau thuế giảm 4%, đạt 29,3 tỉ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, CNG Việt Nam ghi nhận 1.055 tỉ đồng doanh thu, tăng trưởng 29,7%. Tuy nhiên, do giảm thu nhập khác và không còn được miễn giảm thuế TNDN nên lợi nhuận sau thuế giảm 6,5%, đạt 42,1 tỉ đồng.

Năm 2019, CNG Việt Nam đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.746,87 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 105,56 tỉ đồng. Như vậy, trong nửa đầu năm công ty đã thực hiện 60,4% kế hoạch doanh thu và 49,6% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến 30/6, tổng tài sản của CNG Việt Nam ở mức 884,7 tỉ đồng, tăng 49,3 tỉ đồng so với đầu năm, chủ yếu do tăng các khoản phải thu từ khách hàng. Phía bên kia bảng cân đối kế toán, khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng thêm 85 tỉ đồng.

Mới đây, HĐQT công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm với mục tiêu doanh thu 878,2 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế là 53,08 tỉ đồng. Công ty cũng vừa chi ra 67,5 tỉ đồng để trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỉ lệ 25%.

Sơn Tùng