Doanh nghiệp

Khắc phục xong sự cố cháy nhà máy, lãi sau thuế Rạng Đông tăng hơn 45% trong quí I/2020

10:20 | 22/04/2020

Chia sẻ

Rạng Đông ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế quí I/2020 đạt 1.107 tỉ đồng và 75,4 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 10,6% và 45,3%.

CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Mã: RAL) công bố Báo cáo tài chính quí I/2020 với doanh thu thuần đạt 1.107 tỉ đồng, tăng trưởng 10,6% so với kết quả  cùng kì năm trước. 

Nhờ giá vốn thấp, lợi nhuận gộp RAL đã tăng 15,2% lên 353,5 tỉ đồng trong quí I. Biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện từ 30,4% lên xấp xỉ 32%.

Các loại chi phí không thay đổi nhiều so với cùng kì, riêng chi phí bán hàng tăng 9,6% lên 214,9 tỉ đồng do đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Theo đó, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 93,3 tỉ đồng, tăng trưởng tới 37,4%.

Sau khi khắc phục xong sự cố cháy nhà xưởng, hoạt động kinh doanh của Rạng Đông đã ổn định trở lại. Đồng thời, hầu như các thiệt hại đều đã được xử lí xong trong quí IV/2019 nên công ty không phát sinh thêm chi phí khác trong kì.

Theo đó, RAL ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 45,3% lên 75,4 tỉ đồng. Trươc đó, trong quí IV/2019, khoản chi phí khác tăng đột biến lên 360 tỉ đồng do thiệt hại từ vụ cháy, khiến Rạng Đông lỗ sau thuế gần 36 tỉ đồng.

Tổng tài sản của Rạng Đông không thay đổi nhiều trong quí đầu năm, giá trị tại ngày 31/3 ở mức 3.063 tỉ đồng. Trong đó, đáng chú ý các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 1.390 tỉ đồng, hàng tồn kho 801 tỉ đồng và tiền mặt 571 tỉ đồng.

Trong quí IV/2019, HĐQT công ty đã có chủ trương đầu tư dự án nhà máy nghiên cứu, sản xuất và thương mại hóa hệ thống chiếu sáng LED 4.0 (LED hệ sinh thái số) và sản phẩm điện tử công nghệ cao.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.500 tỉ đồng, đặt tại Khu công nghiệp công nghệ cao 2 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc thuộc hai huyện Thạch Thất và Quốc Oai, TP Hà Nội.

Tuy nhiên, đến hết quí I năm nay, dự án vẫn chưa được thực hiện. Theo đó, tài sản cố định giảm nhẹ xuống 278,4 tỉ đồng, tài sản dở dang dài hạn tăng từ 102,6 tỉ đồng lên 211,5 tỉ đồng do sửa chữa, cải tạo nhà máy cũ.

Về phần nguồn vốn, Rạng Đông vẫn đang sử dụng tỉ lệ đòn bẩy tài chính khá cao, đặc biệt là nợ vay. Cụ thể, công ty vay ngắn hạn 1.401 tỉ đồng và vay dài hạn 837,5 tỉ đồng, tống giá trị chiếm 73% trong tổng cơ cấu nguồn vốn.

Sơn Tùng