|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Hụt thu từ cho thuê đất, lãi ròng Tân Tạo (ITA) giảm 76% quý III

17:35 | 31/10/2022
Chia sẻ
Nguồn thu chính của ITA từ cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng chỉ ghi nhận 15 tỷ doanh thu quý III, là yếu tố chính kéo lợi nhuận ITA giảm sâu.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III của CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, tại ngày 30/9, quy mô tài sản của doanh nghiệp đạt 13.262 tỷ đồng, tương đương con số đầu năm.

Khoản tiền mặt chỉ còn chưa tới 24 tỷ, tăng khoảng 4 tỷ sau một quý và giảm 90% so với đầu năm.

Hàng tồn kho cuối quý III ghi nhận 3.612 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở khu E-City Tân Đức. Dự án tọa lạc tại xã Đức Hoà Hạ và xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An do ITA làm chủ đầu tư với quy mô 356 ha. 

 Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý III.

Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của ITA là các khoản phải thu. Tại ngày 30/9, phải thu ngắn hạn của ITA là 2.100 tỷ trong đó công ty đã trích lập dự phòng 269 tỷ. Khoản phải thu dài hạn là 1.859 tỷ và đã trích lập dự phòng 76 tỷ.

Khoản đầu tư dài hạn ghi nhận 3.643 tỷ đồng cuối quý III bao gồm 2.054 tỷ đầu tư vào công ty liên kết, 1.716 tỷ rót vốn vào các đơn vị khác và đã phải trích lập dự phòng 128 tỷ.

  Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý III. 

Trong nhóm đầu tư vào đơn vị khác xuất hiện khoản uỷ thác đầu tư 314 tỷ đồng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT từ cuối quý II, tăng 223 tỷ đồng so với đầu năm. Phía kiểm toán cũng từng lưu ý số dư này được công ty ghi nhận vào khoản mục đầu tư góp vốn vào đơn vị khác là chưa phù hợp với quy định của Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, do chưa có đầy đủ các bằng chứng, chưa được bên nhận vốn đầu tư xác nhận. 

Bên cạnh đó, đối với khoản chi ủy thác đầu tư cho bà Đặng Thị Hoàng Yến phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2022 được chi bằng tiền mặt với số tiền là 223 tỷ đồng, kiểm toán không đủ cơ sở căn cứ kiểm chứng đối với các nghiệp vụ này.

Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của ITA là 2.071 tỷ đồng tại ngày 30/9. Doanh nghiệp chỉ vay nợ hơn 29 tỷ, giảm 79% so với đầu năm. Trong 9 tháng, ITA đi vay tổng cộng 24 tỷ song trả nợ gốc vay hơn 131 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 11.191 tỷ bao gồm 1.456 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của ITA âm 89 tỷ 9 tháng đầu năm, cùng kỳ năm ngoái dương 84 tỷ do tăng mạnh khoản phải thu. Dòng tiền từ hoạt động tài chính âm 106 do đẩy mạnh trả nợ và dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 12 tỷ khiến lưu chuyển tiền thuần trong 9 tháng âm 208 tỷ.

Lãi ròng 24 tỷ quý III

Về tình hình kinh doanh, quý III ITA ghi nhận 86 tỷ đồng doanh thu thuần, 24 tỷ lãi ròng; giảm lần lượt 75% và 76% so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 9 tháng, ITA đạt 457 tỷ đồng doanh thu thuần, 151 tỷ lãi ròng; giảm lần lượt 31% và 17% so với 9 tháng đầu 2021. Trong cơ cấu doanh thu, mảng cho thuê đất đã phát triển hạ tầng đem về gần 262 tỷ cho ITA, giảm 49% so với cùng kỳ.

Tính riêng quý III, ITA chỉ ghi nhận khoảng 15 tỷ từ doanh thu cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng, là yếu tố chính kéo doanh thu và lợi nhuận của ITA giảm sâu.

   Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý III.  

Hoàng Kiều

FPT Long Châu công bố dự án cộng đồng ‘Cải thiện tầm vóc Việt’
Ngày 3/10, FPT Long Châu tổ chức lễ công bố dự án cộng đồng “Cải thiện tầm vóc Việt” và chương trình hợp tác cùng Công ty TNHH Merck Healthcare Việt Nam (Merck Healthcare Việt Nam) “Miễn phí thiết bị tiêm hormone tăng trưởng cho trẻ thấp còi” nhằm góp phần hiện thực hóa khát vọng giúp thế hệ tương lai của đất nước cao lớn, khỏe mạnh tự tin với chiều cao vượt trội.