|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Gỗ Trường Thành còn lỗ luỹ kế hơn 3.000 tỷ

15:54 | 31/10/2022
Chia sẻ
Khoản lỗ lũy kế 3.039 tỷ đồng cuối quý III khiến vốn chủ sở hữu của Gỗ Trường Thành chỉ còn 462 tỷ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (Mã: TTF) ghi nhận doanh thu thuần đạt 357 tỷ đồng tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá vốn bán hàng tăng 6% so với cùng kỳ, đạt 284 tỷ đồng. Tốc độ tăng doanh thu chậm hơn tốc độ tăng giá vốn khiến biên lợi nhuận gộp giảm từ 22% xuống 20%.

Các chi phí ăn mòn lợi nhuận gộp nên công ty ghi nhận lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh gần 1,8 tỷ, cùng kỳ có lãi hơn 3 tỷ. Nhờ khoản lợi nhuận khác nên lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 2,3 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng, Gỗ Trường Thành đạt 1.516 tỷ đồng doanh thu tăng 39%, lợi nhuận sau thuế là 7,2 tỷ đồng giảm 35% so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng 9 tháng đạt 13 tỷ.

Năm 2022, công ty lên kế hoạch tổng doanh thu 2.269 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 72,8 tỷ đồng. Sau ba quý, doanh nghiệp đã hoàn thành 67% mục tiêu doanh thu, 10% mục tiêu lợi nhuận.

 Nhà máy tủ bếp của Gỗ Trường Thành. (Ảnh: Gỗ Trường Thành).

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, tổng tài sản của Gỗ Trường Thành là 3.051 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn là 305 tỷ đồng. Số tiền gửi tại ngân hàng có lãi suất từ 2,9% đến 6,05%/năm.

Hàng tồn kho của Gỗ Trường Thành là 737 tỷ đồng tại ngày 30/9, giảm 21% so với đầu năm, chủ yếu là nguyên vật liệu, thành phẩm và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Doanh nghiệp cũng giảm mạnh khoản dự phòng từ 224 tỷ đồng đầu năm xuống 141 tỷ đồng cuối kỳ.

Khoản phải thu có giá trị 567 tỷ cuối quý III và đã được trích lập dự phòng 444 tỷ đồng. 

Cuối kỳ, khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết của doanh nghiệp tăng 392% so với đầu năm lên 359 tỷ đồng. Theo thuyết minh, Gỗ Trường Thành có hai khoản đầu tư mới vào Natuzzi Singapore với 123 tỷ đồng (tỷ lệ sở hữu 20%) và CTCP Tekcom với 171 tỷ đồng (tỷ lệ sở hữu là 20%). 

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay của doanh nghiệp tại ngày 30/9 là 60 tỷ đồng, hoàn toàn là vay từ các ngân hàng.

Vốn chủ sở hữu là 462 tỷ đồng cuối tháng 9, chiếm 15% tổng nguồn vốn. Trong đó, Gỗ Trường Thành ghi nhận tổng lỗ lũy kế lên tới 3.039 tỷ đồng.

Lâm Anh