|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Xây dựng Hoà Bình âm hơn 1.300 tỷ 9 tháng

11:59 | 31/10/2022
Chia sẻ
Doanh thu tăng đột biến so với mức nền thấp của cùng kỳ 2021 song các chi phí gia tăng kéo lãi ròng quý III của Xây dựng Hoà Bình giảm 55%.

Theo báo cáo cáo tài chính hợp nhất quý III của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (Mã: HBC) ghi nhận doanh thu thuần 3.778 tỷ, tăng 80,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các chi phí đều gia tăng so với cùng kỳ, đặc biệt là chi phí lãi vay tăng 63% lên 123 tỷ và chi phí quản lý doanh nghiệp đột biến gấp 4,4 lần cùng kỳ lên 153 tỷ do giảm hoàn nhập dự phòng và tăng chi phí khác.

Dù doanh tăng song các chi phí leo thang khiến Xây dựng Hoà Bình ghi nhận lãi sau thuế gần 5,5 tỷ quý III, tương đương cùng kỳ năm ngoái. Lãi ròng đạt hơn 6 tỷ, thấp hơn 55% so với quý III/2021.

Biên lãi gộp quý III đạt 7,48%, cải thiện so với mức 5,5% cùng kỳ năm ngoái. 

 Nguồn: HK tổng hợp.

Luỹ kế 9 tháng, Xây dựng Hoà Bình đạt 10.905 tỷ doanh thu thuần, tăng gần 45% song lãi ròng gần 64 tỷ, giảm 21% so với 9 tháng đầu năm 2021.

Năm 2022, tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu là 17.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 350 tỷ đồng. Với 61 tỷ lãi sau thuế ba quý, doanh nghiệp mới đạt 17,4% kế hoạch lợi nhuận và 62% chỉ tiêu doanh thu năm.

 Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính.

Nợ vay hơn 6.500 tỷ cuối quý III

Về tình hình tài chính, quy mô tài sản của tập đoàn đạt 18.683 tỷ đồng tại ngày 30/9.

Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản vẫn là khoản phải thu với 13.355 tỷ cuối quý III, tăng gần 16% so với đầu năm và tăng khoảng 341 tỷ sau một quý. Trong đó phải thu từ khách hàng là 6.165 tỷ, 5.116 tỷ là phải thu theo tiến độ kinh doanh.Tập đoàn đã phải trích lập dự phòng gần 415 tỷ đồng nợ phải thu khó đòi tại ngày 30/9. 

Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng được ghi nhận cùng lúc với doanh thu. Khoản mục này dùng để ghi nhận phần trăm công việc mà Hòa Bình đã hoàn thành và được xác minh bởi bên tư vấn thứ ba, nhưng chưa lập hóa đơn cho khách hàng.

Còn phải thu khách hàng được chuyển từ phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng đã lập hóa đơn và chuyển đến khách hàng. Theo đó, khách hàng có nghĩa vụ phải thanh toán cho Hòa Bình và bất kỳ khoản thanh toán chậm nào sẽ bị phạt.

Tăng mạnh khoản phải thu là nguyên nhân chính khiến dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của tập đoàn ghi nhận âm 1.331 tỷ 9 tháng đầu năm, cùng kỳ dương 896 tỷ. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 319 tỷ song dòng tiền từ hoạt động tài chính gần 1.501 tỷ đã giúp lưu chuyển tiền thuần trong kỳ chỉ âm 150 tỷ, cùng kỳ dương 117 tỷ đồng.

 Nguồn: HK tổng hợp.

Cuối quý III, Xây dựng Hoà Bình có khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn là 601 tỷ, giảm 25% so với đầu năm.

Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả cuối kỳ là 13.332 tỷ, trong đó nợ vay là 6.566 tỷ, chủ yếu là từ ngân hàng. Nợ vay ngắn hạn là 5.496 tỷ và dài hạn là 1.070 tỷ bao gồm dư nợ trái phiếu 987 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm, tập đoàn vay tổng cộng 8.910 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay 7.441 tỷ đồng. Chi phí lãi vay trong ba quý là gần 358 tỷ, tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/9 của tập đoàn là 3.770 tỷ bao gồm 622 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Hoàng Kiều

Nhận định thị trường chứng khoán tuần 2 - 6/10: Tiếp tục trải qua các nhịp điều chỉnh
Nhận định thị trường chứng khoán tuần 2 - 6/10: Theo dự báo của công ty chứng khoán, trong kịch bản thận trọng, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục trải qua các nhịp điều chỉnh trong các phiên tới nhằm thiết lập một mặt bằng giá vững chãi hơn với ngưỡng hỗ trợ gần được đặt quanh 1.14x và sâu hơn là 1.12x.