|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tài chính Hoàng Huy (TCH) lần đầu thua lỗ kể từ khi niêm yết

08:43 | 31/10/2022
Chia sẻ
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ Tài chính Hoàng Huy âm 58 tỷ quý II niên độ 2022 - 2023. Đây cũng là quý đầu tiên công ty báo lỗ kể từ khi công bố báo cáo tài chính quý, tức năm 2016.

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã: TCH) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II niên độ 2022 - 2023 (từ 1/4/2022 - 30/3/2023) với doanh thu thuần 360 tỷ, giảm nhẹ hơn 2 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá vốn tăng cao nên lợi nhuận gộp của công ty chỉ còn 51 tỷ, giảm 72% so với quý II năm ngoái. Biên lãi gộp chỉ còn 14,1%, cùng kỳ niên độ trước là 50%.

Khoản doanh thu tài chính ghi nhận tăng 50,7% so với cùng kỳ lên 105,5 tỷ chủ yếu do tăng lãi tiền gửi.

Các chi phí được tiết giảm song công ty lại ghi nhận khoản lỗ khác 10,5 tỷ, đặc biệt là khoản chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tăng vọt lên 155 tỷ khiến doanh nghiệp lỗ sau thuế gần 28 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm 58 tỷ. Đây cũng là quý đầu tiên công ty báo lỗ kể từ năm 2016.

 Nguồn: HK tổng hợp.

Doanh nghiệp cho biết trong kỳ việc nhập khẩu ô tô đầu kéo khó khăn do khan hiếm nguồn cung dẫn tới doanh thu từ hoạt động bán ô tô đầu kéo, liên kiện ô tô giảm mạnh. Trong lĩnh vực bất động sản, các khoản đầu tư dự án trực tiếp và gián tiếp chủ yếu đang trong quá trình đầu tư, dự kiến nửa cuối niên độ 2022 - 2023 sẽ thực hiện bàn giao một số lượng sản phẩm nên trong kỳ này, Tài chính Hoàng Huy chưa ghi nhận lớn doanh thu từ mảng này.

Luỹ kế 6 tháng, Tài chính Hoàng Huy đạt gần 594 tỷ đồng doanh thu thuần, 73 tỷ lãi sau thuế; giảm lần lượt gần 23% và 75% so với nửa đầu niên độ trước.

Nửa đầu niên độ, doanh thu ô tô đầu kéo và linh kiện thu hồi ghi nhận giảm 77% còn chưa tới 68 tỷ. Mảng bất động sản chỉ đem về 191 tỷ doanh thu, giảm 55%. Tuy nhiên nhờ có thêm nguồn thu từ hợp đồng xây dựng (187 tỷ) và doanh thu bán hàng hơn 100 tỷ giúp doanh thu hai quý đầu của Tài chính Hoàng Huy không giảm sâu.

 Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý II.

So với kế hoạch cả năm là 3.000 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế là 900 tỷ đồng, doanh nghiệp đã thực hiện được 20% chỉ tiêu doanh thu và 8% mục tiêu lợi nhuận năm.

Một nửa tài sản là tiền mặt

Về tình hình tài chính, quy mô tài sản của doanh nghiệp đạt 15.699 tỷ tại ngày 30/9. Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn với gần 7.506 tỷ và 407 tỷ tiền mặt. Trong đó khoản tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 3 - 12 tháng giá trị 7.405 tỷ với lãi suất từ 4 - 7,4%/năm và đã được dùng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay ngắn hạn từ ngân hàng.

Nửa niên độ đầu, doanh nghiệp thu về 217 tỷ lãi tiền gửi, tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại ngày 30/9, hàng tồn kho của doanh nghiệp là 4.584 tỷ, tăng 74% so với ngày 1/4 do tăng mạnh tồn kho kinh doanh bất động sản. Hai dự án chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là dự án Hoàng Huy Commerce và Hoàng Huy New City.

  Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý II. 

Tính tới cuối tháng 9, tổng nợ vay của công ty là 1.076 tỷ đồng, đều là từ ngân hàng, trong đó 441 tỷ là vay ngắn hạn còn 634,5 tỷ vay dài hạn. Trong 6 tháng, công ty vay thêm 1.211 tỷ đồng thời trả nợ gốc 960 tỷ đồng. Tổng chi phí lãi vay nửa đầu năm chưa tới 7 tỷ đồng.

Chính nghiệp vụ huy động vốn lãi suất thấp và gửi lại tiền tại các ngân hàng với lãi suất cao hơn đã đem về cho công ty thêm khoản lãi 210 tỷ đồng hai quý sau khi trừ đi chi phí lãi vay.

Vốn chủ sở hữu cuối II là 12.083 tỷ bao gồm 1.205 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Ở báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh ghi nhận âm 843 tỷ nửa đầu niên độ do tăng mạnh tồn kho, cùng kỳ niên độ trước âm 438 tỷ.

Dòng tiền từ hoạt động tài chính âm 81 tỷ, dòng tiền từ hoạt động đầu tư dương 663,5 tỷ nhưng không đủ bù đắp cho dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. Kết quả, lưu chuyển tiền thuần trong hai quý đầu niên độ âm 261 tỷ.

 Nguồn: HK tổng hợp.

Hoàng Kiều

Khối ngoại chỉ còn bán ròng gần 590 tỷ đồng tuần VN-Index vượt mốc 1.100 điểm, tâm điểm VNM
Mặc dù khối ngoại vẫn duy trì bán ròng nhưng diễn biến đã tích cực hơn khi xen kẽ những phiên bán ròng là hai phiên mua ròng nhẹ. Cụ thể, quy mô bán ròng trên toàn thị trường của nhóm NĐT nước ngoài giảm từ 1.270 tỷ đồng tuần trước còn 588 tỷ đồng tuần này.