|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Khang Điền nhận hơn 120 tỷ tiền bồi thường chấm dứt hợp đồng, lãi ròng quý III tăng trưởng 11%

11:57 | 31/10/2022
Chia sẻ
Kết quả kinh doanh của Khang Điền đều ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng trong cả quý III và 9 tháng đầu năm. Song, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp âm hơn 2.000 tỷ đồng và doanh nghiệp đã tiến hành vay dài hạn hơn 4.000 tỷ đồng để cân đối dòng tiền.

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã: KDH) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 với doanh thu ghi nhận hơn 805 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ 2021. Biên lợi nhuận gộp tăng lên 63,5% so với 39,8% ở cùng kỳ.

 

Các chi phí đều tăng mạnh so với quý III/2021. Trong đó, chi phí tài chính tăng 83% lên hơn 49 tỷ đồng đến từ gia tăng khoản chiết khấu thanh toán và không ghi nhận chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng 42 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp 51 tỷ đồng, tăng 451% và 36% so với cùng kỳ.

Mặt khác, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận khác hơn 116 tỷ đồng so với mức lỗ gần 6 tỷ đồng của quý III năm ngoái, đến từ khoản bồi thường chấm dứt hợp đồng 123 tỷ đồng. Khoản ghi nhận này giúp cho lợi nhuận sau thuế quý III của Nhà Khang Điền tăng 9% so với cùng kỳ, đạt 345 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) gần 352 tỷ đồng.

 

 Kết quả kinh doanh quý III/2022 của Nhà Khang Điền (Đơn vị: Ngàn đồng). (Nguồn: BCTC quý III/2022 KDH).

 

 

 

 

 

Lũy kế 9 tháng, Khang Điền có doanh thu thuần 1.678 tỷ đồng và llãi ròng hơn 983 tỷ đồng, giảm 47% về doanh thu như tăng 25% về lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ biên lợi nhuận gộp tăng và không còn lỗ từ hoạt động khác. 

Năm 2022, Nhà Khang Điền có mục tiêu đạt 4.000 tỷ đồng doanh thu và 1.400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau 9 tháng, Nhà Khang Điền đã thực hiện được 42% kế hoạch doanh thu và 69% kế hoạch lợi nhuận năm.

Ở chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản vào 30/9 của Khang Điền trên 21.470 tỷ đồng, tăng hơn 49% so với đầu năm chủ yếu từ việc gia tăng của hàng tồn kho, cũng là nguyên nhân chính khiến dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận âm gần 2.316 tỷ đồng.  

Tồn kho của doanh nghiệp đã tăng 65% so với đầu năm và chiếm khoảng 59% tổng giá trị tài sản với gần 12.730 tỷ đồng. Ba dự án chiếm tỷ trọng lớn là Khu dân cư Tân Tạo (5.050 tỷ đồng), Khu nhà ở Đoàn Nguyên (3.208 tỷ đồng) và Bình Trưng Đông (1.025 tỷ đồng), các dự án này đều được thế chấp cho các khoản vay dài hạn tại ngân hàng. Trong kỳ, doanh nghiệp đã vốn hóa hơn 365 tỷ đồng chi phí lãi vay, liên quan đến việc phát triển dự án của nhóm công ty.   

Dư nợ vay của Khang Điền vào cuối quý III ở mức 7.206 tỷ đồng, trong đó, nợ tài chính dài hạn chiếm 6.176 tỷ đồng (gấp 3,6 lần so với đầu năm). 

Nhà Khang Điền đã tăng nợ vay để cân đối dòng tiền. Trong đó, doanh nghiệp đã vay ngân hàng hơn 4.000 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, qua đó dòng tiền thuần dương hơn 1.346 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền cũng tăng gần gấp đôi so với đầu năm lên 2.711 tỷ đồng. Mặt khác, nợ phải trả của doanh nghiệp cũng đã tăng 136% so với đầu năm lên mức 9.787 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9, vốn chủ sở hữu của Nhà Khang Điền ghi nhận gần 11.684 tỷ đồng và có hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,84 lần.

 

Lê Đăng

Goldman Sachs: Nhu cầu dầu và đồng của Trung Quốc bùng nổ
Cơn sốt đồng của Trung Quốc phần lớn là do việc lắp đặt thiết bị năng lượng mặt trời trên đất liền tăng cao. Nhu cầu dầu mỏ của Trung Quốc cũng đang tăng lên nhờ sự phục hồi nhanh chóng trong các lĩnh vực dịch vụ sử dụng nhiều dầu như vận tải.