|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

TTC Land lãi ròng 141 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm

07:15 | 31/10/2022
Chia sẻ
Trong 9 tháng đầu năm, lãi ròng của TTC Land đạt hơn 141 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2021.

BCTC hợp nhất vừa công bố của CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, Mã: SCR) cho thấy, doanh thu thuần được hạch toán gần 574 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, doanh thu từ hoạt động xây dựng gần 75 tỷ đồng, giảm 86% và doanh thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bất động sản hơn 341 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ. Trái lại, doanh thu từ dịch vụ cho thuê và dịch vụ bất động sản đều ghi nhận tăng.

Ở hoạt động tài chính, doanh thu trong kỳ của TTC Land ghi nhận tăng 32% lên gần 370 tỷ đồng, chủ yếu là do lãi từ hoạt động đầu tư và thanh lý các khoản đầu tư. Trong khi lãi tiền gửi và tiền cho vay giảm từ 182 tỷ về 94 tỷ đồng.

Chi phí tài chính tăng 23%, ghi nhận 224 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay gần 164 tỷ đồng, tăng gần 24%. Doanh nghiệp cho biết, chi phí này gia tăng chủ yếu đến từ khoản đầu tư hợp tác chiến lược nhằm phát triển các sản phẩm bất động sản theo mô hình mới.

Kết quả, sau 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của TTC Land đạt gần 146 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ hơn 141 tỷ đồng.

Riêng trong quý III, doanh thu thuần của công ty được hạch toán hơn 78 tỷ đồng, giảm 79% và lợi nhuận sau thuế đạt 22 tỷ đồng, tăng 133% so với cùng kỳ (nhờ tiết giảm được một số chi phí). Biên lãi gộp được cải thiện từ 18% lên 37%.

Năm nay, TTC Land đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng với doanh thu thuần 2.135 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, công ty thực hiện được 61% kế hoạch lợi nhuận năm.

(Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2022 TTC Land).

Tại ngày 30/9, tổng tài sản TTC Land gần 9.820 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, chiếm phần lớn là các khoản phải thu (ngắn hạn và dài hạn) với hơn 4.495 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có gần 2.860 tỷ đồng hàng tồn kho, chủ yếu tại 9 dự án như Jamona City (gần 1.177 tỷ đồng), Charmington Dragonic (576 tỷ đồng), Charmington Tamashi Đà Nẵng (gần 493 tỷ đồng), Jamona Cầu Tre (gần 197 tỷ đồng), TTC Plaza Đức Trọng (gần 145 tỷ đồng),…

Nợ phải trả tính đến cuối kỳ ở mức 4.656 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ vay chiếm 1.850 tỷ đồng, tăng 284 tỷ so với đầu năm. Khoản người mua trả tiền trước giảm 30% so với đầu năm về 948 tỷ đồng.

Vừa qua, TTC Land có thông báo về việc trả cổ tức tỷ lệ 8% bằng cổ phiếu. Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 (hơn 661 tỷ đồng). Thời gian phát hành dự kiến trong quý III – IV/2022, sau khi được  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

Trong quý cuối năm, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục mở bán khu phức hợp Selavia quy mô 290 ha ở Cảng Vịnh Đầm, Phú Quốc.

Hà Lê