|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Đất Xanh: Lợi nhuận quý III gấp 3 lần cùng kỳ nhờ hoạt động tài chính, dòng tiền kinh doanh âm 3.776 tỷ đồng

07:45 | 30/10/2022
Chia sẻ
Trong quý III, Đất Xanh ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 153 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng ghi nhận âm 3.776 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 1.866 tỷ đồng 6 tháng đầu năm.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022, ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.255 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái nguyên nhân do sự sụt giảm doanh thu từ bán căn hộ và đất nền. Quý III, doanh thu từ hoạt động này của Tập đoàn giảm 35% so với cùng kỳ xuống mức 692 tỷ đồng. 

Giá vốn hàng bán ghi nhận tăng 10,3% lên mức 573,6 tỷ đồng khiến cho biên lợi nhuận gộp ở mức 54,3%, giảm 5,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng ghi nhận mức tăng mạnh từ chi phí lương.

Quý III, ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính của Đất Xanh 211,6 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ đến từ khoản thanh lý đầu tư hơn 190 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm gần 12%, ghi nhận còn 128,8 tỷ đồng với chi phí lãi vay ở mức 116,3 tỷ đồng.

Đất Xanh cũng ghi nhận 12 tỷ đồng lợi nhuận khác so với 621 triệu đồng vào năm ngoái. Cộng với khoản thuế thu nhập hoãn lại gần 32 tỷ đồng, Đất Xanh ghi nhận được lợi nhuận sau thuế đạt 258,6 tỷ đồng, tăng hơn 61% so với cùng kỳ 2021. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty đạt 153 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm 2021.

Kết quả kinh doanh quý III của Đất Xanh (Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2022 của Đất Xanh).

Lũy kế 9 tháng, Đất Xanh ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.597 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 929 tỷ đồng, lần lượt giảm 41% và 31% so với cùng thời gian năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty  556 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ.

Trong 2022, Đất Xanh đề ra mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lần lượt là 11.000 tỷ đồng và 1.400 tỷ đồng. Như vậy sau 3 quý, Tập đoàn lần lượt thực hiện được 41,8% mục tiêu doanh thu và 39,7% mục tiêu lợi nhuận năm.

 Cơ cấu tài sản Đất Xanh Group cuối quý III/2022. (Đơn vị: tỷ đồng; Nguồn: Wichart).

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của Đất Xanh ghi nhận đạt 31.301 tỷ đồng, tăng 10,8% so với đầu năm chủ yếu do sự gia tăng ở hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn. Giá trị hàng tồn kho ghi nhận đã tăng 25,5% so với đầu năm lên mức 14.108 tỷ đồng, bao gồm một số dự án đang phát triển như Gem Sky World, Gem Riverside, Home Park City...

Ở khoản phải thu ngắn hạn, Tập đoàn ghi nhận 12.947 tỷ đồng, tăng 20% bởi tăng các khoản tạm ứng đầu tư. Gia tăng ở các khoản này cũng là nguyên nhân khiến cho dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng ghi nhận âm 3.776 tỷ đồng so với con số dương 479 tỷ đồng cùng kỳ năm trước và tăng mạnh so với mức 1.866 tỷ đồng nửa đầu năm. 

Với việc dòng tiền kinh doanh âm, Đất Xanh đã tăng vay nợ để cân đối dòng tiền. Tổng dư nợ vay tài chính trên bảng cân đối kế toán ở mức 5.982 tỷ đồng, tăng 32% so với thời điểm đầu năm, chủ yếu đến từ hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Tổng nợ phải trả của Tập đoàn ở mức 16.725 tỷ đồng, tăng 12,5%. Vốn chủ sở hữu của Đất Xanh tăng 9% so với đầu năm, ở mức 14.577 tỷ đồng. Hệ số nợ trên vốn chủ là 1,15 lần. 

Lê Đăng