|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

36.000 tỷ tiền gửi ngân hàng đem về 888 tỷ tiền lãi cho PV GAS trong ba quý

15:21 | 31/10/2022
Chia sẻ
42% tài sản của PV GAS nằm ở khoản tiền gửi ngân hàng, đem về cho tổng công ty 888 tỷ tiền lãi 9 tháng đầu năm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS - Mã: GAS) ghi nhận 24.329 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. 

Giá dầu Brent bình quân quý III (100,8 USD/thùng) tăng 37% so với quý III/2021 (73,5 USD/thùng) làm cho lợi nhuận khí khô tăng tương ứng. Bên cạnh đó, giá CP bình quân quý III (676,7 USD/tấn), tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái (647,5 USD/tấn) giúp cho lợi nhuận mảng LPG tăng.

Do đó, lãi sau thuế của tổng công ty tăng 25% so với cùng kỳ lên 3.089 tỷ quý III. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 3.029, tăng 25%.

 Nguồn: HK tổng hợp.

Biên lãi gộp quý III của PV GAS là 18%, giảm nhẹ so với mức 18,3% cùng kỳ năm ngoái. Biên lãi thuần cũng giảm từ 13,2% cùng kỳ năm ngoái xuống 12,7% kỳ này.

   Nguồn: HK tổng hợp.  

Luỹ kế 9 tháng, PV GAS ghi nhận 78.672 tỷ đồng doanh thu thuần, 11.726 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; tăng lần lượt gần 34% và 72% so với 9 tháng đầu 2021. Lãi ròng ba quý là 11.544 tỷ.

Năm 2022, tổng công ty đặt kế hoạch doanh thu 80.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7.039 tỷ đồng (kế hoạch này đề ra dựa trên phương án giá dầu bình quân 60 USD/thùng). Kết thúc 9 tháng, PV GAS đã thực hiện 98% kế hoạch doanh thu và vượt hơn 66% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tiền gửi chiếm 42% tài sản 

Về tình hình tài chính, quy mô tài sản của PV GAS đạt 85.224 tỷ đồng cuối quý III, tăng hơn 8% so với đầu năm. Chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là khoản tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn đạt 36.000 tỷ, giảm 672 tỷ so với cuối quý II nhưng tăng gần 20% so với đầu năm.

Số tiền gửi trên đem về cho PV GAS khoản lãi 888 tỷ đồng ba quý đầu năm. 

Trong cơ cấu nguồn vốn, doanh nghiệp ghi nhận 27.211 tỷ nợ phải trả cuối tháng 9. Trong đó, nợ vay là 8.983 tỷ, chủ yếu là vay dài hạn từ ngân hàng. 

Công ty có khoản vay gốc ngoại tệ trị giá hơn 174 triệu USD (khoảng 4.300 tỷ). Trong bối cảnh đồng USD liên tục mạnh lên so với VND, ngoài chi phí lãi vay, PV GAS còn ghi nhận khoản lỗ chênh lệch tỷ giá 242 tỷ 9 tháng, gấp 5,9 lần cùng kỳ năm ngoái.

Trong ba quý, PV GAS đi vay thêm 1.305 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay 506 tỷ. Chi phí đi vay 9 tháng đầu năm nay là gần 241 tỷ. 

Đem gửi tiền ngân hàng với lãi suất cao và đi vay với lãi suất thấp giúp công ty ghi nhận khoản lãi 405 tỷ từ nghiệp vụ này sau khi trả lãi và trừ đi khoản lỗ tỷ giá trong 9 tháng đầu năm.

Vốn chủ sở hữu cuối quý III là 58.013 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 16.023 tỷ, 21.063 tỷ nằm ở quỹ đầu tư phát triển.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của PV GAS ghi nhận 10.946 tỷ đồng trong 9 tháng, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ là 4.363 tỷ.

Hoàng Kiều

Bộ trưởng Xây Dựng: Các địa phương đã báo cáo 100 dự án thuộc đối tượng áp dụng gói 120.000 tỷ
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết có 6 tỉnh đã công bố nhu cầu vay vốn trong gói tín dụng 120.000 tỷ đồng gồm Hải Phòng, Bắc Giang, Bình Định, Phú Thọ, Đà Nẵng, Trà Vinh với tổng nhu cầu là hơn 11.000 tỷ đồng.