|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

PVD lỗ ròng hơn 150 tỷ trong 9 tháng

10:41 | 31/10/2022
Chia sẻ
Luỹ kế 9 tháng đầu năm, PVD ghi nhận 3.923 tỷ đồng doanh thu, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2021 song ba quý liên tiếp thua lỗ khiến công ty lỗ ròng 150,5 tỷ.

Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling - Mã: PVD) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 với doanh thu thuần đạt 1.242 tỷ đồng tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng trưởng doanh thu chậm hơn giá vốn kéo biên lợi nhuận gộp giảm từ 12% xuống 9%.

Hụt thu tài chính và lãi từ công ty liên doanh, liên kết trong khi các chi phí gia tăng, đặc biệt là chi phí tài chính ghi nhận gấp đôi cùng kỳ lên 87 tỷ do khoản lỗ chênh lệch tỷ giá đột biến lên gần 42 tỷ và tăng chi phí đi vay. Kết quả, PVD lỗ sau thuế gần 52 tỷ đồng trong khi quý III/2021 lãi 56 tỷ đồng. Lỗ sau thuế của công ty mẹ gần 34 tỷ đồng.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ PVD.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận 3.923 tỷ đồng doanh thu, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế âm 202 tỷ đồng, cùng kỳ âm 13 tỷ. Lỗ ròng 150,5 tỷ ba quý.

Năm 2022, PV Drilling đặt mục tiêu 4.700 tỷ đồng doanh thu, 37 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau ba quý, doanh nghiệp hoàn thành 83% kế hoạch doanh thu và còn cách xa chỉ tiêu lợi nhuận.

Về tình hình tài chính, cuối quý III, tổng tài sản của PV Drilling đạt 20.897 tỷ đồng tăng 136 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn là 2.314 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay của doanh nghiệp tại ngày 30/9 là 3.902 tỷ đồng, chiếm 19% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay dài hạn là 3.113 tỷ đồng, số nợ trên đều được vay trên 2 năm.

Cuối quý III, vốn chủ sở hữu của PV Drilling là 14.190 tỷ đồng bao gồm 407 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp ghi nhận âm 278 tỷ đồng trong quý III/2022, cùng kỳ âm 616 tỷ. Dòng tiền từ hoạt động tài chính âm 215 tỷ, trong khi dòng tiền từ hoạt động đầu tư dương 783 tỷ nên lưu chuyển tiền thuần trong kỳ gần 291 tỷ.

Lâm Anh

Lần đầu xuất hiện chính sách kích cầu bất động sản trên thị trường thứ cấp
Các chủ đầu tư đã triển khai nhiều chính sách để kích cầu thị trường bất động sản trong thời gian gần đây. Thị trường thứ cấp cũng bắt đầu xuất hiện chính sách bán hàng mới trong khi các ưu đãi này thường chỉ áp dụng cho người mua sơ cấp trước đó.