|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Hợp nhất 2 công ty con, CII báo lãi ròng đột biến

16:55 | 02/05/2024
Chia sẻ
CII báo lãi ròng quý I đạt 259 tỷ đồng, gấp hàng chục lần cùng kỳ nhờ hợp nhất báo cáo tài chính công ty Năm Bảy Bảy và BOT Trung Lương Mỹ Thuận.

Lãi ròng gần 260 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Mã: CII) ghi nhận doanh thu đạt 878 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Không còn doanh thu mảng nước, nhưng bù lại doanh thu thu phí giao thông gấp gần 2 lần cùng kỳ, đạt gần 679 tỷ. Doanh thu từ hoạt động xây dựng, duy tu công trình gấp đôi đạt 31 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh thu tài chính cũng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ, đạt 532 tỷ đồng. Trong đó, hơn 430 tỷ đồng là khoản lãi phát sinh từ đánh giá lại giá trị hợp lý khoản đầu tư và công ty liên kết khi CII nắm quyền kiểm soát.

Chi phí tài chính và chi phí quản lý lần lượt tăng 32% và gấp 2,2 lần so với cùng kỳ, tương ứng gần 451 tỷ đồng và 187 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt hơn 259 tỷ đồng, trong khi quý I/2023 chỉ 7 tỷ đồng.

(Nguồn: X.N tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý I).

Đạt kết quả này, CII cho biết là nhờ tăng lợi nhuận ròng từ hoạt động BOT Trung Lương – Mỹ Thuận (từ CTCP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận – công ty con của CII từ quý IV/2023) và từ lợi nhuận hợp nhất từ CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (Mã: NBB) sau khi trở thành công ty con của CII từ quý I/2024.

Tại thời điểm cuối quý I, tổng tài sản của CII ghi nhận hơn 36.200 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm; lượng tiền mặt tăng 86% lên hơn 2.200 tỷ đồng.

Do hợp nhất báo cáo tài chính với Năm Bảy Bảy, giá trị hàng tồn kho của CII gấp gần 2,7 lần đầu năm với hơn 2.100 tỷ đồng, nhờ ghi nhận giá trị bất động sản dở dang của dự án De Lagi (hơn 929 tỷ đồng) và khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi (gần 603 tỷ đồng).

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả tăng 8% lên gần 26.700 tỷ đồng trong đó tổng vay nợ tăng 7% lên hơn 20.100 tỷ đồng.

Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên lần hai

CII tổ chức bất thành cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 triệu tập ngày 24/4, do không đủ tỷ lệ biểu quyết tham dự theo quy định. Công ty vừa thông báo sẽ tổ chức họp lần hai vào ngày 21/5 tới.  

Ông Lê Quốc Bình, Tổng Giám đốc chia sẻ khó để tổ chức thành công đại hội khi số cổ đông đến 41.000, trong khi tham dự ngày 24/4 chỉ 134 cổ đông. Ông Bình nêu ý tưởng có thể lần tới sẽ tổ chức quay số trúng thưởng, giá trị vài trăm triệu đồng để hấp dẫn cổ đông. 

CEO Lê Quốc Bình chia sẻ tại cuộc họp triệu tập ngày 24/4. (Ảnh: X.N).

Năm 2024, CII đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 430 tỷ đồng, tăng 9,7% so với thực hiện trong năm 2023. Như vậy, công ty đã thực hiện hơn 60% kế hoạch lợi nhuận chỉ trong 3 tháng đầu năm.

Về định hướng kinh doanh, đối với lĩnh vực hạ tầng cầu đường, CII cho biết kế hoạch doanh thu từ thu phí cho năm 2024 dự kiến 2.441 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu tăng chủ yếu do tăng giá vé thu phí của dự án mở rộng Quốc lộ 1 tỉnh Ninh Thuận và Cầu Cổ Chiên; hợp nhất doanh thu của dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận từ đầu năm.

Ngoài ra, công ty sẽ tiếp tục đầu tư mạnh công tác nghiên cứu các dự án hạ tầng giao thông mới, đặc biệt trong bối cảnh Nghị quyết 98 được ban hành giúp tạo cơ chế đặc thù cho riêng các dự án PPP tại TP HCM.

Đối với lĩnh vực bất động sản, CII tiếp tục đẩy mạnh công tác kinh doanh, cho thuê văn phòng và các diện tích thương mại; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý của các dự án.

Về mặt tài chính, CII tập trung thanh toán các khoản vay đến hạn và trước hạn để tiết giảm chi phí lãi vay. Nhu cầu góp thêm vốn chủ sở hữu vào các dự án đang triển khai sẽ không còn nhiều như giai đoạn trước, vì vậy dẫn đến việc công ty sẽ có thặng dư nguồn vốn lớn, là cơ sở để công ty có thể nhanh chóng hoàn trả toàn bộ các khoản nợ tài chính tại công ty mẹ.

Tỷ lệ cổ tức tiền mặt năm 2023 và năm 2024 dự kiến cùng đạt 16%.

Xuân Nghĩa