|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

CII tặng tiền khuyến khích cổ đông dự họp thường niên

09:34 | 05/04/2024
Chia sẻ
Cổ đông CII tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 sẽ được nhận quà tri ân bằng tiền thông qua chuyển khoản từ ban tổ chức đại hội.

Ngày 4/4, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Mã: CII) có thư ngỏ đến cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 (danh sách chốt ngày 26/3).

Theo đó, tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu sở hữu có quyền tham dự, cổ đông CII tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên (dự kiến sáng ngày 24/4 tại Quận 3, TP HCM) sẽ được nhận quà tri ân bằng tiền thông qua chuyển khoản từ ban tổ chức đại hội.

Một số thành viên ban tổ chức (theo danh sách đã xác định) sẽ liên hệ với cổ đông để lấy xác nhận và thông tin chuyển khoản quà tri ân. Cổ đông không cung cấp thông tin cá nhân nếu người liên hệ không có tên trong danh sách của CII.

Ban tổ chức sẽ chuyển khoản sau khi nhận được tin nhắn/email xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự từ cổ đông. Cổ đông cần nhắn tin hoặc gửi email về ban tổ chức trước 17h ngày 23/4.

Đây không phải lần đầu tiên CII thực hiện hoạt động này. Trong những cuộc họp ĐHĐCĐ từ 2023 đến đầu 2024, CII đã liên tục áp dụng tri ân bằng tiền nhằm khuyến khích cổ đông tham dự họp. Nguyên do đến từ cơ cấu cổ đông CII rất loãng, lên đến hàng chục ngàn người, nhiều cuộc họp trước không thể tổ chức thành công ngay lần đầu tiên khi không đủ tỷ lệ tham dự theo quy định (trên 50%).

Kế hoạch lợi nhuận 2024 tăng 10%, tỷ lệ chia cổ tức 16%

Cuộc họp lần này, ban lãnh đạo trình kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu 4.194 tỷ đồng, giảm 11% so với thực hiện 2023; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (loại trừ yếu tố phân bổ lợi thế thương mại) 430 tỷ đồng, tăng 10%.

Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của CII.

Đối với hạ tầng cầu đường, ké hoạch doanh thu phí năm nay dự kiến đạt khoảng 2.441 tỷ đồng, tăng 45% so với 2023. Tăng trưởng chủ yếu đến từ tăng giá vé thu phí của dự án mở rộng QL1 Ninh Thuận và Cầu Cổ Chiên; hợp nhất doanh thu của dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận từ đầu năm. Cùng với đó, CII tiếp tục nghiên cứu các dự án hạ tầng giao thông mới.

 Ở mảng bất động sản, công ty tiếp tục vận hành, kinh doanh, cho thuê văn phòng và các diện tích thương mại; hoàn thiện hồ sơ pháp lý các dự án.

Về phân phối lợi nhuận, ban lãnh đạo trình kế hoạch chia cổ tức năm 2023 là 16% bằng tiền (1.600 đồng mỗi cổ phiếu). Đây cũng là tỷ lệ chia cổ tức dự kiến cho 2024.

Xuân Nghĩa