Nhà đất

Hỗ trợ thiệt hại do COVID-19, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 30.000 tỉ đồng tiền thuế, tiền thuê đất

07:12 | 08/03/2020

Chia sẻ

Bộ Tài chính đã đề xuất các giải pháp đồng bộ gồm gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất, giảm phí, lệ phí. Trong đó, tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn khoảng 30.000 tỉ đồng.

Theo thông tin từ Báo Chính phủ, trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Tài chính đang xây dựng kế hoạch hỗ trợ các giải pháp về thuế, tiền thuế đất, phí lệ cho doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh.

Căn cứ vào thẩm quyền Quốc hội giao Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ, ngành khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định về gia hạn tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất gia hạn tiền thuế đất cho đối tượng hoạt động, sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực chịu tác động trực tiếp của dịch COVID-19 như: Du lịch, vận tải, khách sạn, dệt may, da giày...

Theo thông tin công bố, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành rà soát đề xuất Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền giảm một số khoản phí, lệ phí là đầu vào của sản xuất, kinh doanh.

Trước đó vào ngày 28/2, Bộ Tài chính đã gửi văn bản đến các bộ, cơ quan ngang Bộ, đề nghị rà soát các khoản phí, lệ phí gắn với các dịch vụ do ngành, lĩnh vực mình quản lí.

Sau đó, các bộ sẽ đề xuất giảm mức thu phí, lệ phí, gửi Bộ Tài chính và phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, ban hành Thông tư theo qui định hoặc báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu vượt thẩm quyền.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn khoảng 30.000 tỉ đồng. Dự kiến, thời điểm hỗ trợ doanh nghiệp sẽ áp dụng ngay khi Nghị định được Chính phủ kí ban hành và sẽ kết thúc vào cuối năm 2020.

Về các giải pháp gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất, Điều 49 Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 14 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13, Khoản 3 Điều 6 Luật số 71/2014/QH13) qui định: Gia hạn nộp thuế trong trường hợp "không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác theo qui định của Chính phủ".

Về thẩm quyền gia hạn nộp thuế, Khoản 1 Điều 50 Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 15 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13) qui định: "Chính phủ gia hạn nộp thuế trong trường hợp việc gia hạn nộp thuế không dẫn đến điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước đã được Quốc hội quyết định".

Nguyên Ngọc